NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Renbaan Birkhoven, Amersfoort


(Onderstaande tekst en jaartallen zijn met toestemming overgenomen uit het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema.)

1912r, 1917, 1929r (1912, 1917, 1925)
r = jaartallen met rennen , tussen haakjes jaartallen waarin 800m draverijen

De gemeente Amersfoort kocht in 1908 het landgoed Birkhoven met zijn prachtige bosrijke omgeving van de familie Cock Blomhoff. Het lag vlak buiten Amersfoort aan de zuidkant van de straatweg naar Soest. Er was een groot open terrein bij van 10 ha, omgeven door dicht en hoog opgaand geboomte, dat als sportterrein werd ingericht en waarop een draf- en renbaan werd aangelegd, 800 meter lang en 20 meter breed met opgehoogde bochten. Aan de zuidzijde van de baan werd een 32 meter lange tribune gebouwd met daarnaast een 8 meter breed buffet. Schuin daarachter verrees een 34 meter lange paardenstal, verscholen in het groen, ongeveer op de plaats van het huidige Openluchttheater. De prachtige, beschutte zandwegen en de nabij gelegen Vlasakkers boden alle mogelijkheden voor trainen. Het oostelijk van de baan gelegen landhuis werd als hotel en cafť-restaurant ingericht. Het geheel werd beheerd door de NV tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen Birkhoven te Amersfoort. De gemeente liet ongeveer tezelfdertijd een weg (de Barchman Wuijtierslaan) aanleggen vanaf het station Amersfoort, de spoorweg kruisend bij de toenmalige halte Vlasakkers, en uitkomend direct ten oosten van hotel-restaurant Birkhoven. Het sportterrein werd op 28 april 1909 ingewijd met een concours hippique van de Koninklijke Militaire Sportvereniging. Tijdens de voorjaars wedstrijden van deze vereniging op 26, 27 en 28 april 1912 stonden ook twee steeple-chaserennen voor officieren op het programma. Toen werd de baan dus in feite voor het eerst als renbaan gebruikt. Nog datzelfde jaar organiseerde de Kennemer Sportclub uit Alkmaar er een 800-meterdraverij. Vijfjaar later, op 29 juli 1917 vonden er de eerste langebaandraverijen plaats onder auspiciŽn van de Zeister Sport Vereeniging, waarvan de heer Jan Harff, een bekende dravereigenaar uit Utrecht, voorzitter was. Die werden datzelfde jaar door nog vier meetings gevolgd. Begin 1918 werd zonder opgave van redenen de toestemming voor de openingsmeeting op tweede paasdag geweigerd, vermoedelijk omdat de burgemeester op deze wijze het illegale wedden wilde voorkomen. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de draverijen op Birkhoven. Pas op 10 mei 1925 werden de poorten weer geopend voor de dravers, toen tijdens hippische wedstrijden ook een 800-meterdraverij werd gehouden, terwijl er in 1929 nog eens rennen werden georganiseerd.

Al met al is de draf- en renbaan Birkhoven dus weinig als zodanig benut. Beter was het gesteld met het gebruik ervan als trainingsaccommodatie. Eerst hadden de gebroeders Jan F. en Jan G. de Boer er een entrainement voor dravers. Toen die vertrokken werden de stallen en de baan gehuurd door de dravereigenaren Jan Harff en Jan Geersen, die Gies Ensing als trainer-pikeur in dienst namen. Later was Gies Ensing er trainer, tot zijn plotseling overlijden in 1937.
Toen de renbaan verdween werd het sportterrein voetbalveld (Quick, HVC) en hockeyveld (AMHC). AMHC speelt er nog steeds, terwijl a.v. Triathlon er atletiek beoefent. Van de renbaan is niets meer te zien. De baan lag tussen de Birkstraat en het tegenwoordige Bosbad Birkhoven, aan de westkant begrensd door de Zandlaan. Het hotel Birkhoven is nu verpleeghuis en de Barchman Wuijtierslaan komt nu ten westen hiervan op de Birkstraat uit.

(Tot zover de tekst uit het boek van Durk Minkema.)

Onderstaande beelden zijn van ansichtkaarten, die we hebben mogen scannen uit de verzameling van de heer Lensing te Harderwijk.

Soerabaja

Boven: De tribune en de rechterstoel op een ansichtkaart
uit 1911. Als je goed kijkt zie je een schimmeldraver
met sulky en pikeur voor de tribune langs lopen.

Soerabaja

Boven: Beeld van de andere kant.
De baan was keurig met een hek afgezet.

Soerabaja

Boven: Het middenterrein van Birkhoven,
met links een muziektent en rechts een toto-loket
voor het publiek op het middenterrein (2e rang).

Boven: Nobilissimus op de hengstenkeuring te Birkhoven
met op de sulky Tj. Witteveen.
  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse