NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Renbaan
Harendermolen

Renbaan HARENDERMOLEN
1903-1904; 1947 (1917; 1936-1937)

door Durk Minkema

Harmen Klaassen Glas Jzn (1861 - 1946) uit Loppersum was een welgestelde Groninger hereboer, die omstreeks 1900 een grote passie voor harddravers had, wat hem de bijnaam `Harddroaver Glas' bezorgde. In het begin van 1903 kocht hij een terrein van enkele hectares in Harendermolen, waarop hij een trainingsbaan liet aanleggen. Het terrein lag aan de overzijde van het landgoed Voorveld, vlak bij de uitspanning van de toen bekende dravertrainer Sake Witteveen, die de baan als trainingsbaan gebruikte. De circa 800 meter lange baan had een wat eigenaardige, ongeveer driehoekige vorm. Aan de westzijde van de baan, die ruim 50 meter van de straatweg lag, was een ruime tribune van 32 meter lengte geplaatst. Over de straatweg liep de tram Groningen - Zuidlaren, terwijl het spoorwegstation De Punt ongeveer 20 minuten gaans verwijderd was.

Een organisatiecomite onder voorzitterschap van de heer H.A. Kroes hield de eerste meeting op woensdag 17 juni 1903. Datzelfde jaar volgde nog een tweede meeting en in 1904 werd er een meeting gegeven ter ere van de lustrumfeesten van de Groninger universiteit.

Het bleef lange tijd rustig in Harendermolen, maar in 1917 werd de baan weer in gebruik genomen voor een 800-meterdraverij op hemelvaartsdag. Daarna duurde het tot begin 1936 toen de nieuwe eigenaar van de baan, de heer K. Wijk uit Glimmen, er een stal met twaalf boxen liet bouwen, die hij verhuurde aan zijn schoonzoon Hendrik Mensinga en aan Lucas van Hemmen, beide destijds bekende pikeurs uit de regio. De op 21 april 1936 opgerichte vereniging `De Oude Renbaan' organiseerde zowel in 1936 als in 1937 een 800-meterdraverij op deze baan.

En in 1947 werd er zelfs twee keer een langebaanmeeting gehouden, op 22 juni en 3 augustus, onder auspicien van de Groninger Harddraverij- en Ren-Vereniging, welke veel publiek trokken. Haar eigen baan in het Groninger Stadspark was toen nog niet volledig hersteld van de geleden oorlogsschade.
Daarna bleef de baan alleen nog als trainingsbaan in gebruik, o.a. bij de trainer-pikeur Jan Bakker. En eind 1971 begon de later zeer bekende pikeur Hennie Grift er zijn trainers loopbaan.

De baan ligt er nog steeds, maar is intussen geheel overwoekerd met struikgewas en russen. Hij ligt tegenover het punt waar de Boerstraat op de Rijksstraatweg uitkomt.

Bronnen:
- Willem Rutgers: Glimmen dorp tussen Drentse A en Hondsrug. deel I (1986) en deel 2 (1998), Bedum;
- B.P. Tammeling: Haren, zoals het was. Haren, 1968

Woestduin

Boven: Gezicht op de Renbaan met tribune te Harendermolen
tijdens de meeting van 16 augustus 1903.

Woestduin

Boven: Gezicht op de andere kant van de tribune te Harendermolen.

Boven: Ago Kan met een nog jonge Bonne de Jong
op Harendermolen.
Ago Kan had eigenlijk Rago Kan moeten heten,
want hij is in 1924 geboren.

Boven: Ago Kan zweeft te Harendermolen.

Boven: Frits van Silladar (Joop v Leeuwen) wint voor
Hanover T (A.J. Siderius) te Harenermolen 1947.


Boven: Gratie Hanover (A. Nottelman) verslaat Hanover T (A.J. Siderius)
in de McGregor-prijs te Harenermolen 1947.


Boven: Ina Bascom wint met Bram Nottelman de finale
van de Fried-prijs in 1947 in Harenermolen.
2e Janneke en 3e Jimmy McGregor.

1944

Boven: Louis FH (K. Neef) wint de Judge Scott-prijs 1947
te Harenermolen voor Kampioen O (M. Siderius).

Woestduin

Boven: Topografische Kaart van Harendermolen, uitgave 1982,
met geheel bovenaan bij Westerveen de drafbaan.
Hieronder ingezoomd:

Woestduin

Boven: Geheel bovenaan rondom de letters 'Wester' vormt zich
de drafbaan als een soort driehoek.

 

(einde artikel Durk Minkema)


Drie renbanen rondom Glimmen
Er zijn in de loop der jaren 3 renbanen rond Glimmen geweest. Dat staat beschreven in een artikel van Roelf Rozema: Click hier
- Click hier voor Oostelijk van Glimmen: “de Groningse Punt - Vogelzang”
- Click hier voor Westelijk van Glimmen: bij Havezate-Oosterbroek (Paterswolde)
- Hierboven: Noordelijk van Glimmen: in Haren(d)ermolen  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse