NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

De Harddraverij van Winsum


Onderstaand artikel uit 2000 is gevonden op de website www.winshem.nl.

Harddraverijen in Groningen
Groningers zijn paardenliefhebbers; dat is altijd al zo geweest. Dat blijkt niet alleen uit de paardensymbolen van tal van windwijzers op boerderijen en torens, maar ook langs en op de drafbanen. Het aantal harddraverijen met paarden in de provincie is de laatste jaren sterk afgenomen. Jaren terug had vrijwel ieder dorp van enige allure een dergelijk paardenevenement.

Ook Winsum heeft vele jaren achtereen harddraverijen gekend. In het jaar 1805 werd daar voor het eerst een kortebaan-draverij gehouden. De laatste vond plaats in 1930. Eens per jaar op een zaterdag en zondag in juni was het groot feest in Winsum-Obergum. Hoogtepunt daarbij was de harddraverij op de zaterdagmiddag, georganiseerd door de Harddraverijvereniging Winsum-Obergum. Deze draverij werd gehouden in een deel van de Hoofdstraat-Winsum en de weg door Bellingeweer. De baan had een lengte van ongeveer 280 meter en het publiek stond op de landerijen aan weerskanten van de baan. Er was daar toen nog geen sprake van bebouwing. Op het feestterrein stond een grote tent. Het ‘buffet’ in de tent werd verpacht; in 1883 aan de heer J. Siebers, koffiehuishouder in de Folkingestraat te Groningen voor de som van vierhonderd en negen gulden

De pachter moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moest hij bijvoorbeeld de harddraverijcommissie ‘één anker goeden wijn leveren à f 1,- de flesch’ (een anker wijn is 38,8 liter). Een andere voorwaarde was dat de pachter de feesttent moest versieren met minstens twintig vlaggen en verder moest hij zorgen voor genummerde bedienden.
Per jaar was er verschil in soort draverij. Wij noemen hier enkele uit de vorige eeuw.

1882: harddraverij met paard en Chais (prijzen van 500, 100 en 50 gulden).
1885: harddraverij met paarden, gespannen voor tweewielige rijtuigen. Voor de winnende pikeur is er een gouden medaille beschikbaar.
1886 en volgende jaren: harddraverij met paarden onder den man of ingespannen voor sulky of sjees naar keuze.

Op de daaropvolgende zondag waren er andere festiviteiten. Dat blijkt onder meer uit nog aanwezige programma’s, waarop naast het feestprogramma een lijst van de harddravers met de namen van de eigenaars en pikeurs was afgedrukt. Een voorbeeld:

Kortebaan

Boven: Deelnemerslijst uit 1897

Op 25 en 26 juni 1904 werd de honderdste jaarlijkse harddraverij gevierd. Die zaterdag was er van twaalf tot half twee ‘s middags een matinee bij ‘t Hotel Alderts, dat gegeven werd door de Stafmuziek van het eerste Regiment der Infanterie te Assen. Om half drie ging de harddraverij van start. De prijzen waren 500, 200, 150 en 50 gulden. Met de muziek voorop ging het publiek door de Hoofdstraat naar de drafbaan. ‘s Avonds gaf hetzelfde muziekkorps nog een concert in de feesttent. De zaterdag werd ‘s avonds om half elf met vuurwerk afgesloten. Het laatste onderdeel van het vuurwerk bestond uit een decoratie met de woorden ‘Harddraverij Winsum-Obergum 1805-1904’, geflankeerd door mozaïekvuur met gekleurde rosetten. De volgende dag, zondag, ging er een grote optocht door Winsum en Obergum.

In 1930 werd tot burgemeester van Winsum benoemd de heer J.J.G. Boot. Dit betekende het einde van een tijdperk van burgemeesters van liberale signatuur. Winsum kreeg voor het eerst een rechtse burgemeester van AR-huize (Anti Revolutionair). Het eerste conflict van de nieuwe burgemeester met de raad kwam al in de raadsvergadering van 23 maart 1931. Aan de orde kwam een adres van de Vereniging voor Volksvermaken te Winsum-Obergum. In dat adres wenste het bestuur van deze vereniging onder de aandacht van de raad te brengen ‘dat op hun verzoek een Harddraverij met daaraan verbonden kermis te mogen houden op Zondag 14 juni 1931, de burgemeester afwijzend heeft beschikt; deze weigering niet in overeenstemming is te brengen met de gevoelens van het grootste deel der ingezetenen van Winsum’ en daarom verzocht gemeld bestuur de raad ‘Uwe afkeuring hierop kenbaar te doen maken en nochtans te willen bevorderen dat de Harddraverij ouder-gewoonte doorgang kan vinden’. De raad discussieerde uitvoerig over dit verzoek. Men wees erop dat de harddraverij met kermis meer dan 125 jaar in Winsum had plaatsgevonden, ‘traditioneel en vele jaren de trots van ons dorp’. Van ‘linkse’ zijde werd een motie ingediend, waarin de burgemeester beleefd doch dringend werd uitgenodigd, zijn weigering op ‘t verzoek van de vereniging in te trekken en alsnog de gevraagde toestemming te verlenen. De ‘rechtse’ raadsleden namen het op voor de burgemeester. Het uiteindelijke resultaat was dat het besluit van de burgemeester gehandhaafd bleef. De burgemeester verduidelijkte de rechtmatigheid van zijn optreden. De belangrijkste grond van weigering was het uitgangspunt van zondagsrust. De motie kwam niet in stemming. Het gevolg van het besluit van de burgemeester was dat het bestuur van de organiserende vereniging in zijn geheel aftrad. Daarmee kwam een einde aan de jaarlijkse traditionele harddraverij in Winsum.

Bronnen: gemeentearchief Winsum; Van rustig dorp naar dynamische Centrum gemeente.

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

< Kortebanen

Mensen

Diverse