NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Kortebaan MedemblikMedemblik heeft de op één na oudste KB-vereniging "Prins Hendrik". Hieronder staan twee prenten van de eerste kortebaan van Medemblik in 1842. Deze wedstrijd vindt na ruim 180 jaar nog steeds jaarlijks in precies dezelfde straat plaats, met uitzicht op het oude stadhuis. En altijd op de derde maandag in september. Tradities..........

kortebaan

Boven: Kortebaan te Medemblik in 1842.
Deze prent is waarschijnlijk gemaakt door dhr. P.J. Schotel,
leraar tekenen te Medemblik.

kortebaan

Boven: Kortebaan te Medemblik in 1842. Deze prent is gemaakt
door de plaatselijke schilder Jacob Braaff (1776-1864).


Boven: Anno 2013. Met 60 km/h, recht op het stadhuis af......
en dan haaks om naar links ....


Boven: Beeld vanaf het bordes van het stadhuis.
De paarden stormen op de finish (witte paal) af.


Boven: De start in Medemblik.
Lindsey Pegram (links) tegen Aad Pools.


Boven: Het Logo van de vereniging Prins Hendrik.
Op de dag van de kortebaan is de hele stad Medemblik
versierd met gele vlaggen met dit opschrift.


(onderstaande tekst is van het Westfries Genootschap)

Het begin
Vanouds regelden de herbergiers kortebaandraverijen. Ze lieten die samenvallen met een jaarlijkse paardenmarkt. Zo is bekend dat in Opmeer in het midden van de 18de eeuw al paarden om een gouden zweep draafden.
De plaats lag ongeveer op het midden van de route tussen enerzijds de havensteden Hoorn en Enkhuizen, waar de paardenhandelaren aankwamen die in Friesland hun inkopen hadden gedaan, en anderzijds Schagen, waar ze hun paarden weer verkochten.

Onder de man
Door de samenkomst van paardenhandelaren, en het gegeven dat het Friese paard een natuurlijke aanleg voor de draf bezit, lag het ontstaan van draverijen voor de hand. Anders dan tegenwoordig werd er niet met een sulky gereden, maar ‘onder de man’, dus zonder zadel.
De draverij van Opmeer was tot voor kort de oudst bekende en langstlopende kortebaan van West-Friesland, maar in 1997 staakte de harddraverijvereniging van Spanbroek/Opmeer haar activiteiten.
De kortebaandraverij van Medemblik werd mogelijk in 1842 voor het eerst gehouden. Dit blijkt uit het opschrift op een tekening waarop deze draverij ‘naar het leven’ is getekend door de plaatselijke schilder Jacob Braaff (1776-1864), zie boven.
Of het opschrift juist is, kan niet worden gestaafd met andere bronnen. Uit de officiële stukken blijkt dat het evenement pas in 1844 voor het eerst plaatsvond en een initiatief was van de koffiehuishouder Sip Lim de Vries. Hij kreeg op 17 september 1844 een vergunning van het stadsbestuur om een draverij te houden op de Nieuwstraat. Er streden vijftien paarden om een zilveren vaas (of tabakspot), gemaakt door een plaatselijke zilversmid.

Succes
Vanwege het onverwacht grote succes nam de stad het regelen van de draverij over. Er werd een commissie in het leven geroepen en in 1845 volgde plaatsing van een advertentie in de Haerlemsche Courant dat men voornemens was ‘evenals in het voorleden jaar, te Medemblik een HARDDRAVERIJ te doen plaatshebben’. Tot 1884 deed de stad ieder jaar 150 gulden in de prijzenpot.
De draverij bleef een stedelijke aangelegenheid tot 1885, daarna kwam de organisatie in handen van de Harddraverijvereniging Medemblik en Omstreken. Deze was verantwoordelijk voor verschillende sportieve evenementen. Men experimenteerde met draverijen ‘onder de man’, wedstrijden voor boerenpaarden en zelfs wielerwedstrijden. De opvolger van die vereniging, de huidige Harddraverijvereniging Prins Hendrik, concentreert zich uitsluitend op een wedstrijd ringsteken in de ochtend en de draverij zelf in de middag. Er wordt gestreden om een prijzenpot van enkele duizenden euro’s en de winnaar valt eeuwige roem ten deel door de vermelding van zijn naam op de Zilveren Zweep.
Tegenwoordig worden in verschillende steden en dorpen in West-Friesland kortebaandraverijen gehouden, maar dit zijn meestal geen jaarlijks terugkerende evenementen. Naast Medemblik kunnen alleen Schagen, Hoorn en Enkhuizen bogen op een onafgebroken draverijtraditie van meer dan honderd jaar. In Hoorn is deze traditie nu al enige jaren afgebroken. In Wognum en Venhuizen vinden tijdens de kermis al decennia achtereen harddraverijen plaats.

(einde citaat)

Jubileumboekje
Ter gelegenheid van haar 140 jarig jubileum is in 1984 door de Harddraverijvereniging Prins Hendrik een boekje uitgegeven met daarin Medemblikse wetenswaardigheden door de jaren heen. Daarin staat geen overzicht van alle winnaars. Maar in 2022 publiceerde het bestuur van de Harddraverijvereniging een lijst met ALLE winnaars, die wij mochten overnemen. Zie hieronder.

Boven: Nog altijd wordt de kortebaan op de Nieuwstraat verreden,
recht op het stadhuis af. De straat is niet kaarsrecht.
De bocht wordt gecompenseerd bij de start.


Boven: Na de start heeft de Nieuwstraat een bocht.


Hieronder het programmablad van Medemblik 1856
gewonnen door nr. 17, de merrie Goezinne van dhr. C. Avis
te Westzaan, pikeur P.H. Fremberg.Hieronder het programmablad van Medemblik 1959: voorbladHieronder het programmablad van Medemblik 1959: blz. 2
Een streepje bij de notities staat voor een verliezende rit;
zo deed iedereen dat. Twee streepjes geeft de verliezer aan.Hieronder het programmablad van Medemblik 1959: blz. 3
Keurig bijgehouden: de volgende omlopen.
Wala heeft gewonnen.Hieronder de achterzijde van het programmablad van Medemblik 1959:
met onderaan de advertentie voor Café Akron B, vernoemd
naar de beroemdste Medemblikker kortebaner Akron B,
zie ook de foto verderop.De eerste winnaars van Medemblik
Met dank aan de organiserende KB-vereniging Prins Hendrik.
Net als op andere plaatsen werd er in de eerste 30 jaren (1842-1872)
gestreden om kostbare ereprijzen, niet om geld. Hieronder de winnaars.
In deze jaren werden de paarden nog 'onder de man' gereden.
Dat werd gedaan met boerenpaarden en vooral Friese paarden.

Datum Winnend paard Rijder Eigenaar 1e prijs
17-09-1842 Niet gepubliceerd nn nn nn
?-?-1843 Niet gepubliceerd nn nn nn
dinsdag 17-09-1844 Tuppe, merrie nn dhr. Bouman, Beemster Zilveren vaas
dinsdag 1-07-1845 Jan, ruin G. Helder G. Helder, Spanbroek Met goud gemonteerde zweep
dinsdag 21-07-1846 Niet gepubliceerd nn nn Een stuk zilver
dinsdag 17-08-1847 Mina, ruin Arie Houtman H.F. Kranenborgh, Amsterdam Zilveren trekpot en melkkan
vrijdag 11-08-1848 De Plukker , merrie Arie Houtman A. van der Hoop, Amsterdam Zilveren trekpot en melkkan
vrijdag 3-08-1849 De Kuiper, ruin H. Luurs C. de Goede, Purmerend Twee zilveren presenteertrommeltjes
maandag 12-08-1850 Niet gepubliceerd nn C. de Goede, Purmerend Twee zilveren dessertrommels
maandag 11-08-1851 Snel, merrie nn Jb. Klaverman, Driezum Zilveren presenteerblad
maandag 23-08-1852 Het Haasje, merrie J. Relie J. van Baar, Opmeer Zilveren soezenmand.
maandag 22-08-1853 Aafke, merrie nn A. van der Hoop, Amsterdam Zilveren olie- en azijnstel en dito slalepel
maandag 28-08-1854 Piet, ruin nn J. de Wit Pz, Zijpe Zilveren gebak- en suikermand
maandag 27-08-1855 Frits, ruin W. Duin K. Konijn, Spierdijk Twee zilveren vischlepels.
maandag 8-09-1856 Goezinne, merrie P.H. Fremberg C. Avis, Westzaan Zilveren trekpot en melkkan
maandag 31-08-1857 De Kielkol, merrie nn J. Ursem, Heerhugowaard Zilveren gebakmand
?-?-1858 Niet gepubliceerd nn nn nn
maandag 12-09-1859 Het Haasje, merrie nn J. Relie, Alkmaar Zilveren trekpot en melkkan
maandag 10-09-1860 Goliath, ruin nn J.P. de Wit, Zijpe Zilveren koffiekan
maandag 26-08-1861 Snip C. Ursem Dhr. Beerepoot Twee stukken bewerkt zilver
maandag 08-09-1862 De Vogel, ruin J. de Boer A. Kroes, Diemen Een soezenmand
maandag 31-08-1863 De Vogel, ruin nn J den Hartog, Purmerend Zilver gemonteerd olie- en azijnstel
maandag 12-09-1864 De Vogel, ruin nn J den Hartog, Purmerend Zilveren schrijfgarnituur
maandag 11-09-1865 Den Prins, ruin J. de Boer A. Kroes, Diemen Twee zilveren presenteertrommels
maandag 17-09-1866 De Deugd, ruin nn C. de Graaf, Winkel Zilveren koffiekan
maandag 16-09-1867 De Vriendschap, ruin nn K.G. Out, Purmerend Zilveren olie- en azijnstel
maandag 7-09-1868 Telegraaf, merrie L.G. Lampe C. Oudt, Purmerend Zilveren trekpot en melkkan
maandag 13-09-1869 De Wisse J. de Boer G. Barendregt Zilveren tabakspot en comfoor
donderdag 15-09-1870 De Vriendschap, ruin H. Lampe G. Reijnders, Zunderdorp 1e prijs fl 175
maandag 4-09-1871 De Kol, merrie C. Broers C. Broers, Benningbroek Twee zilveren presenteertrommels
maandag 16-09-1872 Susanna, merrie T. Schilder T. Schilder, Beemster Pièce de milieu van kristal met zilver


Boven: Adriaan van der Hoop (1778 - 1854),
was een schatrijke bankier, die, naast kunst en bijzondere planten,
ook snelle harddravers verzamelde. Hij won de kortebaan van Medemblik
in 1848 (met de merrie De Plukker) en in 1853 (met de merrie Aafke).
Voor de aparte pagina over deze bijzondere man: Click Hier


De volgende winnaars van Medemblik in de 19e eeuw
ook met dank aan de organiserende vereniging Prins Hendrik.
Vanaf 1873 werd er gedraafd om prijzengeld.
De paarden liepen vanaf 1893 ook voor rijtuigen met 2 grote wielen,
de zogenaamde "chais" oftewel de "sjees".
Vaak was het een mix van aangespannen en onder de man.
Het lijkt erop dat Jonge Tabor II de eerste geregistreerde
harddraver was. Hij was een zoon van de Russische
Orloff-draver Tabor II. Daarvoor waren het vooral
Friese paarden.

Datum Winnend paard Rijder Eigenaar 1e prijs
donderdag 11-09-1873 De Kol, merrie C. Broers C. Beerepoot, Grootebroek fl 100
maandag 31-08-1874 De Kol, merrie J. Koster J. Koster, Beemster fl 125
maandag 13-08-1875 Alexander, ruin nn C. Broers, Benningbroek fl 125
maandag 11-09-1876 Susanna L.G. Lampe G. Paarlberg, Zijpe fl 125
?-?-1877 Susanna L.G. Lampe G. Paarlberg, Zijpe fl 125
maandag 24-09-1878 Susanna L.G. Lampe G. Paarlberg, Zijpe fl 125
maandag 9-09-1879 Eva, merrie A.C. de Wit C.J. de Wit, Zijpe fl 250
maandag 8-09-1879 Graaf Floris, ruin C. Broers J. Dam, Alkmaar fl 200
maandag 13-09-1880 Susanna J. Koster G. Paarlberg, Zijpe fl 200
maandag 5-09-1881 Johanna, merrie C. Broers J. Koopman, Nieuwe Niedorp fl 200
maandag 4-09-1882 Graaf Adolf, ruin S. Hettinga G. Sevenhuijsen, Warmenhuizen fl 200
maandag 8-10-1883 Willem III, ruin J. Koster P. Brommer, Schagerbrug fl 200
?-?-1884 Niet gepubliceerd nn nn xx
maandag 21-09-1885 De Kroonprins K. de Wit C.J. de Wit, Zijpe fl 200
maandag 20-09-1886 Dibbels, ruin Abe Siderius K. Bierma, Oudebildtzijl (Fr.) fl 200
donderdag 3-11-1887 Marianne, merrie S. Witteveen A. Witteveen, Rauwerd (Fr.) fl 250
maandag 17-09-1888 Marianne, merrie S. Witteveen A. Witteveen, Rauwerd (Fr.) fl 200
maandag 9-09-1889 Dibbels, ruin Abe Siderius K. Bierma, Oudebildtzijl (Fr.) fl 200
maandag 1-09-1890 Marianne, merrie S. Witteveen A. Witteveen, Rauwerd (Fr.) fl 200
maandag 21-09-1891 Marianne, merrie nn A. Witteveen, Rauwerd (Fr.) fl 200
maandag 5-09-1892 Marianne, merrie S. Witteveen A. Witteveen, Rauwerd (Fr.) xx
maandag 4-09-1893 Willem III, ruin nn C. Broers, Benningbroek xx
maandag 17-09-1894 Jonge Tabor II, hengst A. de Ridder A. de Ridder, Purmerend fl 125
maandag 2-09-1895 Marianne, merrie S. Witteveen A. Witteveen, Rauwerd (Fr.) fl 125
maandag 21-09-1896 Jonge Tabor II Abe Siderius A. de Ridder, Purmerend fl 125
maandag 13-09-1897 Jonge Tabor II Abe Siderius A. de Ridder, Purmerend fl 125
woensdag 14-09-1898 Bles Abe Siderius A. de Ridder, Purmerend fl 200
maandag 25-09-1899 Evening Star II P.J. Doeleman W. Ockhorst, Den Haag fl 150

 

Beroemde winnaars uit deze periode:

Boven: 'Suzanna, van der heer C. Paarlberg te Zijpe, die den
eersten prijs won op de eerste harddraverij door West Friesland
gehouden. Men ziet op onze foto den heer C. Paarlberg van de
bekende plaats Ooienberg te Burgerbrug, als berijder van het paard,
terwijl zijn zoon, de heer A. Paarlberg het paard vasthoudt.
Uit: Bijvoegsel van de Schager Courant van
woensdag 20 september 1933, No. 93.


Paarlberg's Suzanna won de kortebaan van Medemblik in de jaren
1876, 1877, 1878 en 1880. In 1872 won ook een Suzanna, maar van een
andere eigenaar. We weten niet of dit dezelfde merrie was.
Over G. Paarlberg en zijn Suzanna is een artikel gepubliceerd in
de "Zijper Historie Bladen", dat ook op onze website is opgenomen.
Click hier

Boven: In hetzelfde artikel uit de "Zijper Historie Bladen" worden
de heer P. Brommer uit Zijpe en zijn beroemde paard Willem III
beschreven. Deze ruin won in Medemblik in 1883 en 1893.
Hij won in 1892 de Gouden Koningszweep in Bussum,
uitgeloofd door zijn naamgenoot Koning Willem III.
Click hier


prent

Boven: GRAAF ADOLF, schilderij uit 1876.
Deze beroemde Friese harddraver is geboren in 1865.
Winnaar van vele gouden zwepen en beroemd in heel noord-Nederland.
Deze grote ruin won in Medemblik in 1882, 17 jaar oud.

Boven: Misschien wel de beste winnaar uit dat tijdperk was de
merrie Marianne van A. Witteveen uit Rauwerd (Fr.). Zij won 6 keer
in Medemblik, in 1887, 1888, 1890, 1891, 1892 en 1895.
In 1891 won ze ook de laatste Gouden Koningszweep in Leeuwarden,
uitgeloofd door Koningin-regentes Emma.
(We zoeken nog een afbeelding van Marianne.)
(Deze prent toont de strijd om de Koningszweep in 1830)


Boven: De kortebaankampioen Dibbels met Abe Siderius.
Deze op Ameland geboren ruin was een zoon van een
"bovenlandsche hengst (klassiek tuigpaard) en een inlandsche
schimmelmerrie". Een toevalsproduct, zie men toen.
Hij won de KB van Medemblik in 1886 en 1889
en in 1887 de Gouden Koningszweep in Leeuwarden,
uitgeloofd door Koning Willem III.


Boven: Krantenfoto van Jonge Tabor II (geb. 1885) met toelichting.
Deze hengst was een zoon van de Russische Orloff-draver Tabor II.
Jonge Tabor II won als 3-jarige de Sweepstakes in 1888.
Hij was daarna een crack op de kortebaan en won o.a. in
Medemblik in 1894, 1896 en 1897. In 1892 won hij de Gouden
Koningszweep in Bussum, uitgeloofd door Koningin-regentes Emma.
(prijs = 1e en premie = 2e; hij liep dus 89 keer in de Finale)


De winnaars van Medemblik in de XXe eeuw
ook met dank aan de organiserende vereniging Prins Hendrik.
Vanaf de eeuwwisseling werden geregistreerde stamboek-dravers
en geïmporteerde Amerikaanse dravers gebruikt.
Bijv. Bonnie M (winnares 1915) was een in ons land
beroemde Amerikaanse kortebaner. En Maggy Henry wist
4 keer in Medemblik te winnen (2x 1923, 1927 en 1929).
Zij was in bezit van de Medemblikker Jan Schoon.

Datum Winnend paard Rijder Eigenaar 1e prijs
maandag 24-09-1900 David A C. Bier A. de Goede, Purmerend fl 125
maandag 30-09-1901 Fannie, merrie C. Bier A. de Goede, Purmerend fl 150
maandag 29-09-1902 David A C. Bier A. de Goede, Purmerend fl 200
maandag 28-09-1903-ochtend Catharina, merrie M. van Haxter A. de Goede, Purmerend fl 40
maandag 28-09-1903-middag Sador J. Esning H.K. Glas, Loppersum fl 200
maandag 26-09-1904 Colombine, merrie J.G. de Boer Stal Avanti. Lage Vuursche fl 200
maandag 18-09-1905-ochtend Johanna, merrie P. Kout A. de Goede, Purmerend fl 60
maandag 18-09-1905-middag Memmon, ruin P. Schönrock W. Zuidmeer, Rotterdam fl 200
maandag 24-09-1906-ochtend Cordina, merrie C. Bier J. Renckens, Wognum fl 60
maandag 24-09-1906-middag Johanna, merrie P. Kout G. de Goede, Purmerend fl 150
maandag 23-09-1907 Nella, merrie G.v.d.. Veen H. Schaap, Leeuwarden fl 150
maandag 21-09-1908 Nella, merrie Marten Siderius H. Schaap, Leeuwarden fl 150
maandag 20-09-1909-ochtend Indigo Boy C. Bier Jan Schoon, Medemblik fl 60
maandag 20-09-1909-middag Nella, merrie G. v.d. Veen H. Schaap, Leeuwarden fl 150
maandag 26-09-1910-ochtend Kruger G. v.d. Veen K.G. v.d. Veen, Hardegarijp fl 60
maandag 26-09-1910-middag Indigo Boy C. Bier Jan Schoon, Medemblik fl 150
maandag 18-09-1911-ochtend Glendine, merrie Marten Siderius D. Aartman, Hoogwoud fl 60
maandag 18-09-1911-middag Mondragon P. Bolt P. Bolt, Hoogemeeden fl 200
woensdag 4-09-1912 Letta, merrie Marten Siderius C.J. Harmeijer, Beverwijk fl 200
maandag 15-09-1913-ochtend Jola, merrie P. Kout D. Schuitemaker, Midwoud fl 50
maandag 15-09-1913-middag Bartinus, ruin J.M. vd Bergh J.M. vd Bergh. Den Haag fl 150
1914 geen harddraverij nvt nvt nvt xx
maandag 20-09-1915 Bonnie M, merrie Marten Siderius J.A. Geersen, Woerden fl 200
maandag 18-09-1916-ochtend Albert R P. Donker P. Donker, Beemster fl 60
maandag 18-09-1916-middag Beélzebub G. Vos W. Keetman, Winkel fl 200
maandag 24-09-1917 Catharine R, merrie M. Haster Jan Schoon, Medemblik fl 150
maandag 23-09-1918-ochtend Ducaat Marten Siderius C. Jongewaard, Hoogkarspel fl 50
maandag 23-09-1918-middag Etampes Joh. Siderius G.J. Terpstra, Wijnaldum fl 200
maandag 22-09-1919 Vitesse, ruin Bas ten Hagen N. Schermerhorn, Alkmaar fl 200
maandag 20-09-1920-ochtend Adam K. Zijp Jz K. Zijp Jz, Twisk fl 60
maandag 20-09-1920-middag Vitesse, ruin J. Witteveen N. Schermerhorn, Alkmaar fl 200
maandag 19-09-1921 Meteoor Jan van Leeuwen Stal Wien, Bovenkarspel fl 250
maandag 18-09-1922-ochtend Auto Jan van Leeuwen N.C. Hupkes, Purmerend fl 200
maandag 18-09-1922-middag Harrold S. de Ridder S. de Ridder, Grote IJpolder fl 300
maandag 17-09-1923-ochtend Maggy Henry, merrie Bas ten Hagen Jan Schoon, Medemblik fl 200
maandag 17-09-1923-middag Maggy Henry, merrie Bas ten Hagen Jan Schoon, Medemblik fl 300
maandag 15-09-1924-ochtend Lieda B, merrie F. Broers J. Spaans, Alkmaar fl 200
maandag 15-09-1924-middag Senator Axbond P. Kout C. Peereboom, Hilversum fl 250
maandag 14-09-1925-ochtend Vitality Jan van Leeuwen P. van Kempen, Brussel (Be) fl 300
maandag 14-09-1925-middag Auto Jan Vergay N.C. Hupkes, Purmerend fl 200
maandag 20-09-1926 Vitality Joop v.d. Berg Jo Borst, Castricum fl 350
maandag 19-09-1927-ochtend Miss Zelda, merrie Jan van Leeuwen S. van Oord, Haarlemmermeer fl 300
maandag 19-09-1927-middag Maggy Henry, merrie A. Schouten Jan Schoon, Medemblik fl 300
dinsdag 11-09-1928 Catrien R, merrie Jan Vergay Mevrouw Hunink fl 400
maandag 16-09-1929-ochtend Nella Schoon, merrie F. Broers Jan Schoon, Medemblik fl 90
maandag 16-09-1929-middag Maggy Henry, merrie Jan van Leeuwen Jan Schoon, Medemblik fl 350
maandag 22-09-1930 Senator Axbond P. Davidson Z. Davidson, Hoorn fl 400
maandag 21-09-1931 Queen Ethel, merrie Willem Geersen P.J. Bakker, Hilversum fl 400
maandag 19-09-1932 Ster Bartelt Bolwijn J. Bolwijn, Groningen fl 400
maandag 18-09-1933 Daria Hendrik Mensinga H. Mensinga, Groningen fl 400
maandag 17-09-1934 Weidlooper, merrie Jan de Vlieger Jan de Vlieger, Nieuw-Vennep fl 400
maandag 16-09-1935 Glossy Silk, merrie Jan van Leeuwen Jr. J. Vrijland, IJsselmonde fl 400
maandag 21-09-1936 Xuthus Willem Geersen W.H. Geersen, Naarden fl 400
maandag 20-09-1937 Xoli, hengst A.T. vd Veen A. Sierdsma, Mantgum fl 400
maandag 19-09-1938 Anzelor Jan van Leeuwen Jr. Jan de Vlieger, Nieuw-Vennep fl 400
maandag 2-10-1939 Flora Mac Elwin, merrie Jan van Leeuwen Jz. M. Kout, Amsterdam fl 300
maandag 16-09-1940 Allouez, ruin Jan de Vlieger Jan de Vlieger, Nieuw-Vennep fl 300
maandag 15-09-1941 Beminde, merrie Jan de Vlieger Jan de Vlieger, Nieuw-Vennep fl 300
maandag 21-09-1942 Barones Spencer (NL-Kamp.) Willem Geersen Stal Vita Nova, Bussum fl 1.000
maandag 20-09-1943 Allouez, ruin Jan de Vlieger Jan de Vlieger, Nieuw-Vennep fl 1.200
1944 Geen harddraverij wegens oorlog nvt nvt xx
maandag 17-09-1945-ochtend George Wilkes P. Koster P. Koster, Watergang fl 500
maandag 17-09-1945-middag Gonny D, merrie Jan de Vlieger S. Kuipers, Zaandam fl 1.200
maandag 16-09-1946-ochtend Illustre Hanover, hengst W.H. Geersen Stal de Badhoeve fl 400
maandag 16-09-1946-middag Allouez, ruin Jan de Vlieger Jan de Vlieger, Nieuw-Vennep fl 800
maandag 15-09-1947 Johannes, hengst Jan van Leeuwen STal Friesland fl 800
maandag 20-09-1948 King Spencer, hengst Frits Bosveld mevr. H. Rietveld fl 600+
maandag 19-09-1949 Jay Mc. Gregor, hengst Hans ten Hagen Stal Ilex fl 1.000
maandag 18-09-1950 Eduard Anvil P. Koster P. Koster, Watergang fl 750
maandag 17-09-1951 Miss A, merrie Jan van Leeuwen Jr. H.G.F. Boselaar fl 750
maandag 15-09-1952 Louis F.H., hengst Hans ten Hagen Gem Hart, Medemblik fl 800
maandag 21-09-1953 Partout, ruin Nol Heskens mevr. Post-Pronk fl 800
maandag 20-09-1954 Mary Simons, merrie Jan Jaap Hart Gem Hart, Medemblik fl 800
maandag 19-09-1955 Sylvia Anna, merrie Guus Knijnenburg Th. v.d. Hurk fl 800
maandag 17-09-1956 Rudi Trothan Jan Jaap Hart Gem Hart, Medemblik fl 1.000
maandag 16-09-1957 Quirinus Jan van Dooyeweerd mevr. D. Bruijn-Steen fl 1.100
maandag 15-09-1958 Ronny Zora Jan Wagenaar Jan Wagenaar, Amstelveen fl 1.200
maandag 21-09-1959 Wala, merrie J.S.van Leeuwen J.P. Stijvers, Hilversum fl 1.000
maandag 19-09-1960 Wala, merrie Jan van Leeuwen sr. J.P. Stijvers, Hilversum fl 1.000
maandag 18-09-1961 William Axkit, hengst Jan Wagenaar jr. Jan Wagenaar, Otterlo fl 1.000
maandag 17-09-1962 Youthfull Nora Spencer,merrie Jan van Dooyeweerd P.F. Lemoine fl 1.100
maandag 16-09-1963 Youthfull Nora Spencer Jan van Dooyeweerd P.F. Lemoine fl 1.100
maandag 21-09-1964 X Hanover, merrie Jan Wagenaar Jan Wagenaar, Otterlo fl 1.100
maandag 20-09-1965 Buick Magowan, hengst Guus Knijnenburg G. Knijnenburg, Den Haag fl 1.100
maandag 19-09-1966 Antilope R, NK, ruin Harry Pools D. v.d. Berg fl 1.100
maandag 18-09-1967 David O II, ruin Nol Heskes J. Verkade fl 1.750
maandag 16-09-1968 Dazy H, merrie Harry Pools Stal Xanthos fl 1.750
maandag 15-09-1969 Florentine, merrie Cees Swart Cees Swart fl 1.750
maandag 21-09-1970 Bretteur P, ruin Jan Wagenaar jr. Joop Sjerps, Medemblik fl 1.750
maandag 20-09-1971 Excellent Narciso, ruin Paul Knijn Paul Knijn fl 1.750
maandag 18-09-1972 Jaap Eden, hengst Jan Jaap Hart Jan Jaap Hart, Medemblik fl 2.000
maandag 17-09-1973 Yvonne Hanover, merrie Harry Pools T. Ordeman fl 2.000
maandag 16-09-1974 Lindy's Fortuna, hengst Harry Pools J. Adrichem fl 2.000
maandag 15-09-1975 Marion Fortuna, merrie Manus Bouwhuis A. Riethoff fl 2.500
maandag 20-09-1976 Ferdinandus R, hengst Aad Pools E. Reijntjes fl 2.500
maandag 19-09-1977 O Quinio, merrie Jacques Geluk Stal GG fl 3.000
maandag 18-09-1978 Neres, hengst Aad Pools H.N. Lammers fl 3.000
maandag 17-09-1979 Paarl D, merrie Jan van Dooyeweerd sr. Stal. Eland, hr. v.d. Elshout fl 3.500
maandag 15-09-1980 Riamiko, hengst Jan Duin Stal Viola fl 3.500
maandag 21-09-1981 Nathan Olivier, ruin John de Leeuw Jan de Leeuw fl 3.500
maandag 20-09-1982 Stanley Norg, ruin Bert van Dooyeweerd Jan Hoogeveen fl 3.500
maandag 19-09-1983 Uncrowned, merrie Guus Knijnenburg Mej. H.M.G.A. van Tienen fl 3.500
maandag 17-09-1984 Vera Klaziena, merrie Aad Pools mevr. J. Duin fl 3.500
maandag 16-09-1985 Yorker W, ruin Manus Bouwhuis E.J.D. van Wegen fl 3.750
maandag 15-09-1986 Zeepijn du Bois, merrie Huib van den Heuvel T.D. Verhulst fl 3.500
maandag 21-09-1987 Arja Woldberg, merrie Guus Knijnenburg P. de Boer fl 4.200
maandag 19-09-1988 You Stanley Dean, hengst Cees Imming P.J. Schuit fl 4.000
maandag 18-09-1989 Costeau Boszorg, hengst Aad Pools Ger Luigies fl 4.000
maandag 17-09-1990 Clark Buitenzorg, ruin Guus Knijnenburg mevr. H. v.d. Meer fl 4.000
maandag 16-09-1991 Desperado, ruin Rob de Vlieger J.W.P. van Dam fl 4.000
maandag 21-09-1992 Cheetah Arlo, merrie Emile Bousie Emile Bousie, Amsterdam fl 4.750
maandag 20-09-1993 Grolsch B, hengst Manus Bouwhuis C. Veldink, Groningen fl 4.000
maandag 19-09-1994 Speedy Jace, hengst Jacques Geluk B.Q. Veeken, Enkhuizen fl 4.250
maandag 18-09-1995 Speedy Jace, hengst Ruud Pools B.Q. Veeken, Enkhuizen fl 4.500
maandag 16-09-1996 Ido Baldwin, ruin Ruud Pools Nico Dekker, Den Helder fl 4.500
maandag 15-09-1997 Invit Rider, ruin Ruud Pools Star Trotters BV i.o. fl 4.500
maandag 21-09-1998 Lilly Pluto, merrie Cees Imming Beleggingsklub Pikmaryn fl 5.000
maandag 20-09-1999 Javier Groenhof, hengst Knijnenburg/v.d. Heuvel B.Q. Veeken, Enkhuizen fl 6.000

Halverwege de jaren 90 zien we enkele grote cracks
zoals Speedy Jace, Ido Baldwin en Invit Rider.

Andere beroemde winnaars uit deze eeuw:

Boven: Dit is de in 1907 geboren ruin Auto met pikeur Jan Koster junior
op Duindigt. Hij won in 1922 als 15-jarige met Jan van Leeuwen
de Kortebaan van Medemblik en herhaalde dat 3 jaar later met
Jan Vergay op de sulky.

Boven: Hier wint Koning B (links met J. Hulsbosch) van Maggy Henry
met J. Vergay op de sulky, op 6 mei 1923 in Alkmaar.
Laatstgenoemde was een Amerikaanse merrie, die kort daarna aan de
Medemblikker Jan Schoon werd verkocht. In september van dat jaar won
zij zowel de ochtend- als de middagdraverij in Medemblik. Wat zal dat
een feest zijn geweest. Maggy Henry won ook in 1927 en 1929.
In dat laatste jaar won Jan Schoon weer zowel de ochtend- als de
middagdraverij in Medemblik, maar wel met 2 verschillende paarden.

import

Boven: Daria won beide heats van het Kamp. van Nederland 1930
te Groningen. Pikeur Hendrik Mensinga zat op de sulky.
Zij wonnen in 1933 de Kortebaan van Medemblik.


Boven: Hier loopt de Derbywinnaar Xuthus met Willem Geersen op de sulky,
midden jaren dertig op de grasbaan van Groningen.
Zij wonnen in 1936 de Kortebaan van Medemblik.


Boven: Links zien we de beste kortebaner ooit: ALLOUEZ met zijn vaste pikeur
Jan de Vlieger. De ruin won in zijn lange carrière niet minder dan 48 kortebanen!!
In Medemblik won hij in 1940, 1943 en 1946.
Allouez is opgenomen in onze Hall of Fame der Kortebaners:
Click hier

Barones

Boven: De ereprijs die Barones Spencer won bij het NL-Kampioenschap
Kortebaan in 1942 te Medemblik d.d. 21-9-1942, uitgeloofd door
de Koninklijke Ned. Harddraverij- en Renvereniging KNHRV.
Deze wordt tentoongesteld in het NDR-Museum,
naast haar schilderij, zie hieronder.

Barones

Boven: Barones Spencer op een prachtig schilderij,
dat op 22 augustus 2010 is onthuld in het NDR-Museum.
Het is een geschenk van de heer Jean-Claude Bruyninckx uit België,
een familielid van de eigenaar van de merrie, Marinus Brunt.
Deze merrie was een topper op de langebaan en de kortebaan.
Ze was Ned. Kampioene in beide disciplines.
In 1942 won ze in Medemblik de kortebaan om het NL-Kampioenschap.
In 1943 werd ze op Duindigt NL-Kampioene op de langebaan.

Boven: De piepkleine merrie Miss A gaat hier met Jan Wagenaar sr.
als driejarige naar een gemakkelijke overwinning op Duindigt, 10-10-1948.
Drie jaar later won zij met Jantje van Leeuwen de kortebaan van
Medemblik.
Miss A was een KB-crack en won 20 kortebanen!
Ze is opgenomen in onze Hall of Fame der Kortebaners:
Click hier


Boven: Dit is de in 1933 geboren draver Akron B, het beroemdste paard uit
Medemblik, van de familie Hart. Veel prijzen wist hij te behalen en vele keren
liep hij met Klaas (Kaatje) Hart op de sulky op de Kortebaan van Medemblik,
zonder te winnen. In die jaren behoorde de familie Hart tot de deelnemers met
verschillende paarden. Ook eigenaar Gem Hart zat wel eens achter Akron B,
getuige deze foto, genomen in Alkmaar. Zelfs het café op de Kaasmarkt
werd naar dit paard vernoemd.

Akron B wordt hier vastgehouden door Klaas Hart jr. later bestuurslid van
de Kortebaanvereniging Prins Hendrik. Op de achtergrond staat een
andere Medemblikker: Dirk Bankert.


Boven: De Finale van 1972 in Medemblik ging tussen Jaap Eden (rechts
met Medemblikker Jan Hart) en Eddie Scotch (links met Kees Hetteling).
Het was een Lokale Finale, want ook Eddie Scotch was in bezit
van een Medemblikker: Wim Jong.
(foto uit het Jubileumboekje)
Jan Hart was een zoon van Gem Hart en hij reed vaak de paarden van zijn vader.
Jan heeft in de periode 1954 tot 1981 totaal 8 zeges op de kortebaan behaald:,
met Louis FH, Mary Simons (Medemblik 1954), Rudi Trothan (Medemblik 1956),
Blido, Calumet V, Jaap Eden (Medemblik 1972), Gitte Norton en Santana Norton.
Jan Hart overleed in 1982 plotseling op 51-jarige leeftijd.
Twee weken later ging de finale van de kortebaan in Lelystad
tussen zijn twee paarden Trudi Trothan en Tineke H.
Een prachtig eerbetoon.

Boven: In 1964 won de merrie X Hanover (links) met Jan Wagenaar jr.
de KB van Medemblik. Rechts pikeur Bertus Heijman met ???.
(foto uit het Jubileumboekje)

Boven: Bretteur P (nr.2 met Jan Wagenaar) wint hier de Grote Prijs der
Sterrensprinters 1970 in Hilversum, voor de Amerikaan Royal Hanover
(reling), Anton (links) en de Fransman Royal G (midden met bles).
Op de langebaan won hij totaal 85.900 gld. en daarmee was hij de
op één (Beachcomber) na de meest winnende van zijn jaargang.
Voor zijn Medemblikker eigenaar Joop Sjerps won hij
in 1970 de kortebaan van Medemblik.

Boven: De kleine Wala wint hier een koers voor 2-jarigen te Alkmaar,
op 30 juni 1957, in handen van Jan S. van Leeuwen.
Zij won in Medemblik in 1959 en 1960 met Jantje van Leeuwen sr.
Haar dochter Marion Fortuna was ook een goede kortebaner en
zij won in 1974, zie foto hieronder.

Ook Wala was een KB-crack en won 19 kortebanen!
Ze is opgenomen in onze Hall of Fame der Kortebaners:
Click hier

Boven: Marion Fortuna en Manus Bouwhuis na hun overwinning
in 1975 te Medemblik. Links houdt Rinus Alkema uit Medemblik
de merrie vast. Zij liep toen nog op naam van dhr. A. Riethoff,
maar niet lang daarna kwam ze in bezit van Rinus, die met haar
ging fokken. Ze gaf het Wala-bloed door en werd moeder van de
uitstekende kortebaner Zarah Alki, gefokt door Rinus Alkema. Zij won
op de kortebaan bijna 32.000 gulden. Er waren meer goede Alki-kortebaners,
maar helaas voor Rinus heeft geen enkele Alki de thuiswedstrijd kunnen winnen.
(foto uit het Jubileumboekje)

Boven: We eten niet uit welk jaar dit is, maar de pikeur is Jan van Dooyeweerd.
Het paard is waarschijnlijk Paarl D in 1979.
Links staat Jan's zoon Jan.


Boven: You Stanley Dean en Cees Imming na hun overwinning
in 1988 te Medemblik. Links Wim Verkaik.

Boven: We eten niet uit welk jaar dit is, maar de pikeur is Ruud Pools
Het paard is waarschijnlijk Invit Rider in 1997.
Links staat verzorgster Liesbeth de Nijs.


De volgende winnaars van Medemblik in de XXIe eeuw
ook met dank aan de organiserende vereniging Prins Hendrik.

Datum Winnend paard Rijder Eigenaar 1e prijs
maandag 18-09-2000 Kandy Rich, merrie Harry Pools H.N. Lammers fl 5.000
maandag 17-09-2001 Mister Diamond Robin Bakker H.N. Lammers fl 5.000
maandag 16-09-2002 Lino Hawai Aad Pools Vrienden van Wijk aan Zee Euro. 2.750
maandag 15-09-2003 Mr Postman, hengst Paulien Smit Tarsal Koos Minck BV Euro 2.500
maandag 20-09-2004 Nuance Kades, merrie Debbie van Gent W. Buivinga Euro 2.500
maandag 19-09-2005 Flirt d’Anou, ruin Krista Timmer Cees Dobber Euro 2.500
maandag 18-09-2006 Rich Born Dean Aad Pools mevr. L.J.Y Beuting Euro 2.500
maandag 17-09-2007 Banister John Dekker P.P. Aleman Euro 2.500
maandag 15-09-2008 Timothy's Way Wim van der Mespel Ger Luigies Euro 2.500
maandag 21-09-2009 Derek Effe Frans van der Blonk Andries van der Blonk, Assendelft Euro 2.500
maandag 20-09-2010 Zero Option Lane Lindsey Pegram Wim van Schaik Euro 2.500
maandag 19-09-2011 Diamond Wood Frans van der Blonk Stal Assendelft Euro 2.500
maandag 17-09-2012 Qualva Nonantais Ruud Pools F.P.M. Bakker Euro 2.500
maandag 16-09-2013 Iper Flying, ruin Aad Pools Piet Siderius Euro 2.500
maandag 15-09-2014 Anabaa Blue, merrie John de Leeuw Stal de Groningers, Groningen Euro 2.500
maandag 21-09-2015 Iper Flying, ruin Danny den Dubbelden Piet Siderius Euro 2.500
maandag 19-09-2016 Fleur Swagerman, merrie Frans van der Blonk Swagerman Meubelen, Andijk Euro 2.500
maandag 18-09-2017 Dutch Buitenzorg Djimmy Schneider J. Westenbrink Euro 3.500
maandag 17-09-2018 Boucher le Blanc John Dekker P.D.(Dolf) Rieken Euro 3.000
maandag 16-09-2019 Archange de Jiel John de Leeuw Stal de Groningers, Groningen Euro 3.000
2020 Geen harddraverij wegens Covid nvt nvt nvt
maandag 20-09-2021 Archange de Jiel Rick Wester Stal de Groningers, Groningen Euro 3.000
maandag 19-09-2022 Candy Blue Chip, merrie Rick Wester Stal de Groningers, Groningen Euro 3.000

 

Beroemde winnaars uit deze periode:

Boven: Mr Postman wint hier met Marco Valentijn de kortebaan
op het gras van Stompwijk in 2004. Een jaar eerder won hij (met Paulien Smit)
in Medemblik. De Zweedse hengst was een crack en won 14 kortebanen.

Mr Postman is opgenomen in onze Hall of Fame der Kortebaners:
Click hierBoven: Eigenaar Wim van Schaik en pikeur Lindsey Pegram bij de huldiging
van Zero Option Lane na zijn eerste kortebaanzege
te Medemblik in 2010. Een jaar later overleed kortebaanliefhebber
Wim van Schaik en zijn paarden liepen daarna op naam van
"de Vrienden van Wim van Schaik".
De ruin won nog 10 kortebanen en is ook opgenomen in
onze Hall of Fame der Kortebaners:
Click hier

Boven: Fleur Swagerman (links met Frans v.d. Blonk) gaat uiteindelijk de
finale van de Kb Medemblik in 2016 winnen van Sammarco,
maar deze rit is voor Sammmarco (met Ruud Pools).
Eigenaar van Fleur is de familie Swagerman uit Andijk,
dat vlakbij Medemblik ligt. Een thuiswedstrijd.


Nog meer bijzondere winnaars
Nog meer beroemde kortebaners hebben recent in Medemblik gewonnen,
zoals Mister Diamond (in 2001), Lino Hawai (2002), Timothy's Way (2008),
Iper Flying (2013 en 2015), Dutch Buitenzorg (2017)
en de Fransman Archange de Jiel (2019 en 2021).

Voor de complete Hall of Fame der Kortebaners en
lijsten met de meestwinnende kortebaners en pikeurs:
Click hier

Voor de website van de Harddraverij Vereniging Prins Hendrik:
Click hierop: https://www.prinshendrik.net

 
 

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

< Kortebanen

Mensen

Diverse