NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Jan Berg
(1919 - 2001)


Boven: Jan Berg krijgt in 1984 de gouden eremedaille opgespeld
door burgemeester Hubers van Beverwijk vanwege zijn benoeming
tot lid in de Ridderorde van Oranje Nassau, waartoe zijn broer
Cees een jaar eerder ook al was benoemd.


Onderstaand artikel is overgenomen uit het Jubileumboekje van
de 75-jarige Bond van Kortebaanverenigingen, uitgegeven in 2006


Titel: Jan Berg, een monument

De heer Jan Berg, die van april 1957 tot november 1994 de eminente secretaris-penningmeester van de Bond is geweest, verdient in dit boek een aparte plaats. Als secretaris van de Harddraverijvereniging Prins Bernhard te Beverwijk deed hij in december 1952 voor het eerst van zich spreken tijdens een vergadering van de Bond; het zou niet voor het laatst zijn. Reeds in november 1956 treedt hij op als waarnemend secretaris-penningmeester om op 3 april 1957 officieel te worden benoemd.

Jan Berg kwam uit een familie waarin de liefde voor de paardensport en met name voor de drafsport op een hoog niveau stond. Zijn broer Cees kwam al in 1943 in dienst van de Koninklijke terwijl zijn zus Rie Bonarius-Berg vanaf 1953 penningmeester was van de PSV Vooruit te Alkmaar. Jan Berg volgde in 1949 zijn broer Cees op als secretaris bij Prins Bernhard, in 1953 werd hij benoemd tot voorzitter.

Jan, geboren 10 november 1919, groeide op in het gezin van een cafe-houder. Hij had een broer, de eerder genoemde Cees, en drie zusters. Vanwege het vroege overlijden van zijn vader in de crisisjaren kwam al vlug de zorg voor het gezin mede op Jan neer. Hij volgde ULO-onderwijs, leerde boekhouden en zijn artistieke inslag (hij schilderde) zorgde er voor dat hij ook een cursus etaleur met succes volgde. Jan kwam in dienst van een drukbeklante fietsenzaak, maakte de etalages, deed de boekhouding, was verkoper en was ook niet te beroerd om zelf een reparatie te verrichten. Later werd Jan eigenaar van die zaak, die hij door hard werken tot flinke bloei heeft gebracht. De zaak van Jan was een begrip in Velsen-Noord en Beverwijk. Als Jan met vakantie ging plaatste hij een advertentie in de krant met de volgende inhoud:

Jan Berg, rijwielspecialist
Vakantie van ..... tot .....

En als hij terugkwam kon je steevast in de krant lezen:

Jan Berg, rijwielspecialist
Praktijk hervat

Jan Berg was een eenvoudig mens, die zich in tal van opzichten zelf ontwikkeld had; een erudiet. Hij had humor, zelfspot en schuwde ook een tikkeltje sarcasme niet. Het erudiete bleek vooral uit zijn opmerkingen over de politiek, de economie en de ontwikkelingen in de wereld. In dat verband ontging hem niets, hetgeen hij ook vaak tot uitdrukking bracht in zijn verslagen. Die waren daar uiteraard niet voor bedoeld en sommigen tekenden daar dan ook bezwaar tegen aan. Dat kon je bij Jan rustig doen, want hij trok altijd zijn eigen plan, niemand kon hem daarvan af brengen.

Zijn liefde voor de kortebaansport was ongekend. Hoe goed opvolgers ook hun best zullen doen, nimmer zullen we iemand ontmoeten die zo lang, zo consequent en vasthoudend de belangen van onze sport behartigde en verdedigde. Talloos waren zijn geschriften en brieven richting NDR en tal van andere belangengroepen als het ging om de eer van onze sport. Hij hanteerde waar het ook maar kon de term "bakermat aller drafsport". Hij was trots op de korte baan en op de rol die hij daarbinnen vervulde. Het stak hem dan ook mateloos dat de kortebaan bij de NDR niet altijd die waardering kreeg waarop hij meende recht te kunnen maken. Hij schreef dan vaak hele epistels op persoonlijke titel om zijn frustraties en ergernissen af te kunnen reageren. Het gebrek aan waardering van de NDR betrof overigens niet zijn persoon. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bond overhandigde de voorzitter van de NDR, de heer P.B. van Binsbergen, hem de gouden speld van de NDR "voor de vele verdiensten in en aan de kortebaan betoond". De minister van Landbouw droeg hem een jaar later voor tot benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Het daaraan verbonden ordelint met de ere-medaille in goud werden hem opgespeld door de burgemeester van Beverwijk. Bij zijn afscheid ten slotte in 1994 werd Jan benoemd tot erelid van de Bond.

Jan wist alles van de kortebaan maar als sulky-artiest bleek Jan een falikante mislukking. We citeren verslaggever Thijs Prins in Paardensport in Ren en Draf: "In een min of meer overmoedige bui besloten hij en een paar andere paardensportfanaten elkaar bij gelegenheid op het Ovaaltje even te laten zien dat zo'n koersje rijden een fluitje van een cent is; een paar trainers hadden voor geschikte paardjes gezorgd. Van rijden kwam er helaas met veel. Een der gladiatoren trok zo aan de lijnen dat de combinatie compleet achterover sloeg, waardoor Jan Berg zo gefascineerd raakte dat zijn leidsel aan twee kanten moervast in de wielen raakte. Toen bovendien vanaf de zijlijn zijn zuster Rie nog hel en verdoemenis over hem afriep: 'Jan ben je nu helemaal stapelgek, denk aan je vrouw en je kinderen', stapte de ontgoochelde aspirant-pikeur voor eens en altijd af".

Jan heeft ruim veertig jaar een belangrijke rol in ons midden vervuld. Hij verdient een monument.

(einde artikel uit het Jubileumboekje van de KB-Bond, deze pagina is zijn monument)

Toevoeging webmaster: In het Jubileumboek van de 100-jarige KB-vereniging van Beverwijk lazen we dat Jan Berg in 1959 een 1 april-grap had bedacht: de kortebaan kon in dat jaar niet op de Breestraat worden gehouden en zou daarom plaatsvinden in één van de twee buizen van de Velsertunnel. Er werd een heel verhaal omheen verzonnen en dat stond in het Dagblad Kennemerland. Zo zorgde Jan Berg voor een grote publiciteitstunt, waarin hij zelf nog leek te gaan geloven toen hij op die bewuste dag, 1 april 1959, enkele vrachtwagens met zand richting de tunnel zag rijden. Wilde iemand hem een poets bakken?

Jan Berg in actie

Boven: Jan Berg feliciteert Jan Wagenaar junior
met zijn zege.

Boven: Jan Berg krijgt in Alkmaar de gouden spel van de NDR uitgereikt
door voorzitter Piet van Binsbergen. Naast Jan staat Bondsbestuurder
Harry Willemse. (en daarnaast?)

Boven: De gebroeders Jan (links) en Cees Berg
bij een keuring van de baan in Beverwijk.
Jan als voorzitter van de baanvereniging,
Cees als NDR-gevolmachtigde.
Tussen hen in hangt het schietlood
voor de finish.

Jan's broer Cees Berg is geboren in 1918 en hij was dus 1 jaar ouder
dan Jan. Ook hij was van grote betekenis voor onze sport en
heeft een eigen pagina op deze website gekregen.
Click hier  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

< Mensen

Ned.drafsport

Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Diverse