NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Ned. drafsport
Terugblik op het jaar 2022

Vorige
alfabet
Volgende


Samengesteld uit:
- het Jaarverslag van de Fokkersvereniging
- commentaar bij de NL-statistiek van de vaderpaarden (Breeders Special)
- statistieken van alle soorten van deelnemers
- de uitslagen van de Klassieke en OB-1-koersen (onderaan deze pagina)
- de jaarwinsommen van de meest winnende paarden (onderaan deze pagina)


Overleden in 2022

Voor zover ons bekend zijn in de loop van dit jaar overleden:
- Henk Sloot, 79 jaar oud, oud-NDR-medewerker, begin januari overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Nienke Terpstra, 75 jaar oud, fokster van de Rhythm-paarden, voor haar In Memoriam, click hier
- Fred Ordas, 80 jaar oud, fokker-eigenaar-trainer, voor zijn In Memoriam, click hier
- Jan van den Berg, 83 jaar oud, draver-eigenaar, voor zijn In Memoriam, click hier
- Peter Strooper, 54 jaar oud, trainer-pikeur, begin maart overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Hans Westgeest, 77 jaar oud, fokker-eigenaar, half maart overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Harrie van der Heide, 75 jaar oud, ex-baanbestuurder, etc. eind maart overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Mevr. C. Krijnen , 91 jaar oud, apr. 2022 overleden, enkele maanden na haar man Tijmen, met wie ze samen fokster van de Charisma-paarden was , voor een In Memoriam, click hier
- Gert Assendelft, 57 jaar oud, fokker-eigenaar-stalhulp, in juni overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Lies Tijms, 94 jaar oud, eigenaar o.a. van Jade, in juni overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Hans Walstra, 70 jaar oud, draver-eigenaar, geboren in Eenrum op 13-06-1952, overleden op 02-07-2022 te Leeuwarden
- Mia Scheffer-Eijking, 84 jaar oud, echtgenote van Jan Scheffer, overleden op 2 juli, een half jaar na haar man.
- Annie de Leeuw-van Putten, 95 jaar oud, sinds 2011 weduwe van Jan de Leeuw
- Hannes Baron, 75 jaar oud, mede-eigenaar van Stal Schermereiland, op 24 augustus overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Queen Elisabeth van het UK, 96 jaar, groot liefhebster van de rensport.
- Piet Solleveld, 70 jaar oud, eigenaar en amateurrijder, op 15 september overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Cecilia (Ciel) Fokke, 97 jaar oud, oud-draf-amatrice
- Prof. Dr. E. Lagerweij, half oktober 2022 overleden, 89 jaar oud, vroeger baandierenarts, later lid van de Raad van Appel van de Stg. NDR
- Hans Werdekker, 70 jaar oud, oud NDR-medewerker en baan-omroeper, op 15 oktober overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Gerrit Dijsselbloem, 89 jaar oud, vaste koersbezoeker, vooral Duindigt
- Sipke Zandstra, 69 jaar oud, fokker-eigenaar-trainer, op 12 november overleden, voor zijn In Memoriam, click hier
- Pauline Kooy-Sandijck, 80 jaar oud, echtgenote van Bram Kooy

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)


In de Breeders Special van 2023 van het weekblad Draf&Rensport stond een Terugblik op het jaar 2022, geschreven door Hans Huiberts, als voorzitter van de Fokkersvereniging. Met toestemming hebben we dit overgenomen:

Titel: Het jaar 2022 in vogelvlucht

In 2022 heeft de sport zich hersteld van de Corona-periode en door de start van het TCT-programma is er een nieuwe impuls gekomen. Mede daardoor is er een forse stijging te zien van de jaarlingenprijzen, het aantal veulens en de doteringen in onze klassiekers. Er is meer perspectief en daardoor wordt alles beter. Nu de toto-inkomsten nog.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege Corona-beperkingen moesten we in 2020 en 2021 noodgedwongen een Ledenraadpleging per e-mail houden, in plaats van een ouderwetse Jaarvergadering. Dat is goed bevallen en we hebben dat ook in 2022 gedaan. Van de ruim 200 gemailde leden hebben 36 een reactie gegeven op de gestelde vragen. Een verslag van deze Ledenraadpleging is te vinden op onze website. Financieel heeft het jaar 2021 een positief resultaat opgeleverd van € 2.324. De vergadering nam het bestuursvoorstel aan om opnieuw € 3.000 Euro beschikbaar te stellen voor fokkers van de drie paarden, die in 2022 het meeste geld in het buitenland hebben verdiend. De Kampioen-fokker Arie van Bellen werd gehuldigd tijdens een uitzending van Wolvega-Live.

Bestuur
De periodiek aftredende voorzitter Hans Huiberts werd voor 3 jaar herkozen. Zittend blijven Ab Zaman, Jopie van Doleweerd en Arie van Bellen. Er werden twee nieuwe bestuursleden benoemd, Magda van der Meulen en Jasper de Jong

Jubileum
In 2021 bestond de Fokkersvereniging 75 jaar, maar door Corona mochten we weinig uitrichten. Ook het jaar 2022 kon als een Jubileumjaar worden beschouwd. Daarom hebben we in het najaar van 2022 een feestelijke bijeenkomst bij Boko Stables georganiseerd voor onze leden. Zestig fokkers hebben genoten van een heel aangename en leerzame middag, met een toepasselijke lunch, geserveerd vanuit een paardentrailer.

Breeders Special
Ook in ons tweede Jubileumjaar 2022 is een 112 pagina’s dik Fokkerijnummer van het blad “Draf en Rensport” uitgebracht door samenwerking van bestuursleden van onze vereniging met de hoofdredactie van dit blad. De Fokkersvereniging heeft een bijdrage betaald voor de extra productiekosten. De dekhengstenhouders, maar ook bedrijven en fokkers droegen bij met veel mooie advertenties. Ook deze achttiende uitgave werd weer zeer positief ontvangen. De lijsten met alle beschikbare dekhengsten en hun gegevens besloegen opnieuw slechts 2 pagina’s, waardoor er meer ruimte was voor de artikelen. Van de 4 interviews was er één met (bestuurslid) Jopie en Adriaan van Doleweerd en één met Magda van der Meulen en Jasper de Jong, die tot het Fokkersbestuur gingen toetreden. Verder werden Michel de Bruin en Mistral’s fokker Geert van Keulen voor het voetlicht gebracht. Arie van Bellen schreef over de Amerikaanse fokker Alan Leavit. In een Fokkersoog werd de oer-Nederlandse afstamming van Gustafson nader beschouwd en we bekeken ook de ijzersterke Franse B-jaargang, die afscheid nam. De erfelijkheid werd nog eens in detail uitgelegd, als uitgangspunt voor een opzienbarend artikel over een mutatie op het chromosoom nr. 23, waardoor Amerikaanse dravers en ervan afstammende Franse dravers behendiger, sneller en vroegrijper zijn. Dit verklaart veel over de Franse fokkerij. Dit alles werd gecompleteerd met de gebruikelijke statistieken.

Website en Facebook
De website van de Fokkersvereniging is ook in 2022 vaak aangevuld en bevat veel informatie voor zowel onze leden als geïnteresseerde buitenstaanders. Enkele foktechnische artikelen zijn weer overgenomen uit de Breeders Special, zodat iedereen er in de toekomst lering uit kan trekken. Ook zijn de ‘Fokkers-ogen’ uit het blad Draf&Rensport overgenomen. De tussenstanden van enkele fokkers-klassementen werden regelmatig gepubliceerd. Er waren in dit jaar bijna 7.000 bezoeken op onze website, gemiddeld 20 per dag. Belangrijk nieuws van onze website wordt ook via Facebook verspreid naar voornamelijk jonge vaste volgers en dat waren er 509 per eind 2022. Sommige hierop geplaatste foto’s zijn gedeeld en door meer dan 1.500 mensen bekeken. Het bericht over de aanstaande jaarlingenveiling in  Wolvega werd 3 keer gedeeld en bereikte 2.580 mensen. We hebben in de week vóór de veiling ook een advertentie geplaatst in het weekblad “De Paardenkrant”, dat naar 40.000 adressen wordt gestuurd.

Elite en Klassieke fokmerries
In het jaar 2022 kregen we er vier Elitemerries bij, Uncommon Boko, Wichita River, Tanja de Bruin en Adena Boko. Naomi November was in 2021 Elitemerrie geworden en behaalde in 2022 ook de titel Klassieke merrie door haar zoons Amour en Max Occagnes.

Breeders Crown
De Breeders Crown koersen staan sinds 2017 onder de hoede van de Fokkersvereniging omdat de hengstenhouders ermee zijn gestopt. Door sponsoring in de eerste twee jaren zit er nog extra geld in de pot en onze vereniging betaalde de eerste inlegrondes voor de NL-dravers. De 20% fokpremie gaat in bij de K-jaargang (vanaf 2020). Vanwege de komst van het TCT-plan zijn alle Stakes koersen voor jonge paarden vervallen met ingang van de M-jaargang, inclusief de Breeders Crowns. De Fokkersvereniging heeft ervoor gezorgd dat de BC-afdelingen voor 4 t/m 7-jarigen blijven bestaan en betaalt hiervoor de eerste inlegronde, alleen voor NL-dravers.

Fokpremies op de Kortebaan
Het Bestuur van de Bond van Kortebaanverenigingenhad weer € 5 per gestart paard toegezegd voor fokpremies in 2022. Er waren in dit jaar 25 kortebaanwedstrijden met gemiddeld 12 deelnemers. Vanwege zijn 90-jarig jubileum heeft de Bond diep in de eigen buidel getast om alle door NL-dravers behaalde punten te belonen met een fokpremie, hetgeen totaal € 5.100 heeft gekost. Een mooi gebaar. Kampioen fokker werd Hans van der Horst (van Jet Bianco), die tijdens de fokkersbijeenkomst bij Boko Stables door twee bestuursleden van de Bond werd gehuldigd.

Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
Om de fokkerij van NL-dravers extra te stimuleren heeft ons bestuur ervoor gezorgd dat er in 2022 opnieuw drie fokpremies beschikbaar zouden komen voor in het buitenland verdiend prijzengeld door NL-dravers. Uit de verenigingskas is hiervoor € 3.000 Euro ter beschikking gesteld. Nadat de buitenlandse jaarwinsommen in 2021 waren opgezocht en in de Breeders Special 2022 gepubliceerd, werden 3 fokpremies betaald aan de fokkers van de meest winnende paarden, te weten aan Leo Schalkoort (€ 1.169 voor Love You Too), Ecurie Smart (€ 1.154 voor Kali Smart) en Albert Ebbinge (€ 677 voor Floris Baldwin).

Jaarlingenveiling
Op zaterdag 27 aug. werd Wolvega's International Yearling Sale 2022 gehouden, de enige Jaarlingenveiling in ons land in dit jaar. Er kwamen 71 jaarlingen onder de hamer, waarvan 50 NL. Allemaal goedgefokte paarden. De middelde prijs voor de NL-jaarlingen bedroeg ruim € 16.000, opnieuw veel hoger dan in vorige jaren en ook veel hoger dan de gemiddelde prijs voor de Duitse, Franse en Zweedse jaarlingen op deze veiling. Hieruit blijkt dat er vertrouwen is in de toekomst, vooral dankzij het TCT-circuit. De duurste (€ 44.000) was Oliver Transs R, van Love You uit Bewitched en dus een volle broer van Hambo Transs R.

Fokkers Trofee Meeting
De Fokkers Trofee werd tijdens een lunchmeeting op 28 okt. in Wolvega gewonnen door de Derby-winnaar Max Occagnes. De eerste prijs bedroeg € 15.000 en de fokpremie 20 % hiervan, waardoor de Franse fokker Philippe Joyeux kampioen bij de fokkers is geworden. De Merrie Trofee was voor Malou Vredebest van Daan Verschoor.

Topfokkers
Op de website van de Fokkersvereniging staan de meest winnende fokkers van 2022. Bij de top-30 hebben we er hun meest winnende fokproducten bij gezet en dat verklaart veel.

TCT-programma
Gestart in 2021 met de 2-jarigen, hadden we in 2022 twee jaargangen, die konden profiteren van het TCT-plan: M en N. De belangrijkste koers is de TCT-driejarigen Derby, gedoteerd met € 100.000, plus € 10.000 aan fokpremies. Deze koers werd gewonnen door de Duitse hengst Gericault. Er kwamen geen NL-paarden aan de start, waardoor de fokpremies helaas niet werden uitbetaald. Indien er één NL-paard had deelgenomen, dan had zijn fokker alle fokpremies ontvangen en zou daarmee kampioenfokker zijn geworden! Vanuit de TCT-pot stroomt ook een forse bijdrage naar de dotering van enkele klassieke NL-koersen zoals de Derby, de Fokkers Trofee en de Sweepstakes.

Sport en Fokkerij
Het aantal meetings stond, net als in 2019, weer op 80, te weten Alkmaar 8, Duindigt 13, Wolvega 50 en de grasbanen 9. De kortebanen in de dorpen gingen bijna allemaal door, na twee moeilijke Corona-jaren. In 2022 werd in Nederland € 2.545.618 aan prijzengeld uitgekeerd, 10 % meer dan vóór corona, in 2019. Er is aan fokpremies uitgekeerd € 186.518 aan 167 fokkers, incl. TCT-, KB- en BL-fokpremies. Vorig jaar was het € 139.126 aan 156 fokkers. Onze vereniging krijgt hiervan 1/20-ste deel. Aanzienlijk meer dus, vooral door TCT, maar ook de NL-klassiekers zijn steeds hoger gedoteerd. Als de fokpremies in de TCT-driejarigen Derby van 2022 wel waren uitgekeerd, was het jaartotaal dus € 196.518 geworden. In 2023 komt ook het TCT-4-jarigen circuit erbij en dan gaan we waarschijnlijk dik over de 2 ton aan fokpremies heen.
Hieronder staat nog een beknopt verslag van het jaar 2022 betreffend de Vaderpaarden met hun Nederlandse fokproducten en bij het artikel over de Getallen is o.a. een tabel geplaatst over het koerswezen in NL.
Er zijn 209 veulens geregistreerd, waarvan er 3 zijn overleden. Aan het einde van 2022 hadden we dus een jaargang met 206 dravers, 22 meer dan het in voorgaande jaar en 37 meer dan vóór Corona in 2019. Bij de veulens van 2022 zijn er 23 met een Franse ras-erkenning (NL-TF) geregistreerd. John Bootsman schreef de meeste veulens in, 17 eigen en 4 halve (in gezamenlijk bezit). Hij wordt gevolgd door Stal Schermer (9), Hugo Buyl (8), René Knipscheer (6) en Cees Siersema (5 stuks). Het aantal imports ligt in dezelfde omvang als het aantal veulens, met daarbij vooral veel Franse koerspaarden, vanwege hun priveleges bij de PMU-koersen van Wolvega. Veel goede Nederlandse fokproducten worden na hun 3e jaar geëxporteerd of tijdelijk uitgevoerd omdat ze te weinig start- en winmogelijkheden in ons land hebben.

Opmerkelijke gebeurtenissen
De sport was opnieuw van hoog niveau. De uitslagen van de bijzondere koersen in 2022 staan in een aparte tabel. Een sportief hoogtepunt was de overwinning in de Giganten van de Italiaanse hengst Zaccaria Bar, vóór de tijdelijk uit Noorwegen teruggekeerde Floris Baldwin, wiens fokker Albert Ebbinge de hoofdfokpremie van € 3.300 beurde. Albert's zoon Rick Ebbinge begon een eigen entrainement in Zweden. De andere topnummers voor de hoogste klasse zijn wegens onvoldoende animo geannuleerd. Met Novato hadden we een 2-jarige van Europees topniveau. Hij werd in 2023 tot Paard van het Jaar verkozen. De Derby werd gewonnen door Max Occagnes en de 4-jarigen Derby ging in Wolvega naar Luciano Lobell (voor Louis E Lobell, van dezelfde fokker). Het TCT-circuit kwam echt op gang en was een groot succes. 
Met de renovatie van Duindigt schiet het nog niet erg op. In de grote tribune was in het najaar zoveel lekkage dat het Archief en de Museumstukken in verhuisdozen op een externe locatie moesten worden ondergebracht.

Buitenlandse successen
Nederlandse trainers gingen weer vaak de grens over om te kunnen koersen, tot aan Berlijn, Hamburg en Zweden toe. Ook in België en Frankrijk werd veel geld opgehaald, vooral met de Franse dravers. Het met NL-dravers gewonnen prijzengeld in het BL staat in de onderstaande tabel.

Kampioenen
Paul Hagoort werd opgevolgd door Dion Tesselaar als kampioen van de beroepstrainers en Jaap van Rijn prolongeerde zijn titel bij de pikeurs. Jim Veldman volgde Mats Wester op als kampioen bij de leerlingen. Andere kampioenen waren Erik van den Bergh (amateurs), Hiltje Tjalsma (amatrices), Susan Wiedijk (monté), Jan Baas (eigenaarrijders), John van Nierop (eigenaartrainers) en Leendert Gerrits werd kampioen bij de eigenaren.

Peter Strooper overleden
De in 2022 overleden personen uit onze sport staan boven aan deze pagina. We noemen hier bij uitzondering Peter Strooper, die in mei op 55-jarige leeftijd is overleden. Als trainer en rijder was hij al enkele jaren uit beeld, maar niemand was hem vergeten. Ook niet in het buitenland. Er ging een schok door onze sport.

Toto-omzet
Met een toto-omzet van 3,97 miljoen Euro zaten we bijna weer op het niveau van vóór Corona. Alleen krijgt de sport nu veel minder afdracht. NDR heeft een eenmalige compensatie van ruim € 3 miljoen ontvangen, vanwege de nieuwe wet op de kansspelen. Daar moeten nieuwe spelers en deelnemers aan onze sport mee worden aangetrokken. Het is niet bedoeld voor prijzengeld.

(einde Jaarverslag Fokkersvereniging)

De uitslagen van alle klassieke en OB-koersen staan onderaan deze pagina: Click hier


Vaderpaarden

Ferry Hollander besprak in de Breeders Special 2023 de vaderpaarden per NL-jaargang in 2022 als volgt:

Nederland:
De statistieken van de vaderpaarden met Nederlandse nakomelingen zijn gebaseerd op de gegevens van de NDR. De gepresenteerde cijfers zijn overigens exclusief prestaties van definitief uitgevoerde paarden. De buitenlandse winsom van niet uitgevoerde paarden is wel inbegrepen. De vaders van Novato, Kimberly’s Wish, Luuk Schermer, Gustafson, Heart of Steel en Generaal Bianco profiteren daar volop van. De rangschikking is op basis van totale winsom per vaderpaard per jaargang. Door de kleine jaargangen kan één nakomeling vaak doorslaggevend zijn. Daardoor zijn de statistieken niet geschikt om steekhoudende conclusies te trekken. Toch kunnen we er een hoop informatie uithalen. Hieronder volgt een toelichting per tabel.

2-jarigen
De afgelopen jaren werden de vaders van de winnaar in de Derby der Tweejarigen kampioen. Dat was in 2022 niet anders. Na Muscle Mass (Joe Fanatic), From Above (Keytowin Starro), Muscle Massive (Lincoln Transs R) en Creatine (Metta Invicta)was het dit keer de beurt aan Maharajah. Hij had twee Nederlandse tweejarigen in het stamboek staan, waarvan één in de baan is verschenen. En dat is de Europese topper Novato die in zes starts ongeslagen bleef en 115.000 euro incasseerde. Een waanzinnig en uniek bedrag voor een Nederlandse tweejarige.
Booster Winner is als tweede geëindigd dankzij Newton Renka. En E L Titan en Hans Hazelaar hebben hun derde en vierde plaats ook te danken aan één Nederlands fokproduct. Dat zijn Nadia C Boko en Nikki Hazelaar. Hans Hazelaar zette zichzelf met veel meer tweejarigen in de schijnwerpers maar die hebben allemaal de Duitse nationaliteit. Love You, de vader van Jofferprijs-winnares Normaal, staat op plek vijf. En ook Fawkes verdient een eervolle vermelding als vader van No One Els die in Hamburg een TCT-klassieker wist te winnen. Brillantissime valt op met drie tweejarigen in het Nederlandse stamboek die allemaal hebben gekwalificeerd en talent toonden.

3-jarigen
Bij de driejarigen is Traders dankzij één gestart product kampioen. Zijn zoon Max Occagnes won de Derby en de Fokkers Trofee. Hij was goed voor 56.000 euro prijzengeld. Vlak daarachter staat Chelsea Boko op twee. Hij valt op met een hoog starterspercentage, 11 van de 16 Nederlandse driejarigen verschenen in de baan. Daartussen zitten onder andere Merrie Derby-tweede Marjan Black, Mireije Charisma, Marla Boko en Maikel W die richting de Derby helaas afviel met een blessure. Ook Monastery Boko maakte reclame voor zijn vader. Als hij in plaats van de Zweedse de Nederlandse nationaliteit had gehad, had Chelsea Boko er in deze leeftijdscategorie ver bovenuit gestoken.
Varenne, Yeovani Boko en Broadway Fortuna zijn vlak bij elkaar geëindigd op plek drie, vier en vijf. Varenne (Magnum de l’Iton) en Broadway Fortuna (Mistral) leverden de Sweepstakes-winnaars af. En Yeovani Boko bracht ook een absolute jaargangtopper in de vorm van Merrie Derby-winnares Malou Vredebest. Maar hij is tevens vader van andere winnaars zoals Manuelas Mission en Maxim Zandbergen. Ufo Kievitshof bezet plaats zes met maar liefst acht starters waaronder Mercedes Star, Madness en Maestro Bianco. From Above (Mr T Starlake), Hans Hazelaar (Mignonne Hazelaar), Formula One (Most Wanted PK) en Conway Fortuna (Miss Lynx) staan allemaal hoog in de ranglijst met slechts één gestart product.

4-jarigen
Broadway Hall is kampioen bij de vierjarigen dankzij de prestaties van Luuk Schermer in binnen- en buitenland. Helaas moest hij het klassieke seizoen in eigen land laten schieten. Daarin speelden Luciano Lobell (Bird Parker) en Louis E Lobell (Ready Cash) een hoofdrol. Logisch dus dat hun vaders plek twee en drie bezetten. Dat de volgorde anders is als de uitslag in de Derby der Vierjarigen, komt doordat Louis E Lobell dankzij twee klasseringen op Vincennes 25.000 euro extra prijzengeld incasseerde.
Love You, Virgill Boko en SJ’s Caviar eindigen op plek vier, vijf en zes. Opvallend is dat ze die positie allemaal hebben veroverd met meerdere starters. Love You deed dat onder andere met Love You Too en Luv Lois Schermer. Virgill Boko had in de L-jaargang meerdere nakomelingen die vorig jaar tussen de 2.000 en 3.000 euro hebben verdiend zonder echte uitschieters. En SJ’s Caviar moest het hebben van Lidero en seriewinnares Lotte Flevo. Ken Warkentin staat op plek zes met één product, de in Zweden succesvolle Leanne Schermer.

Alle leeftijden
Love You stond vorig jaar nog op één maar is nu afgedaald naar plek 14. Net als vorig jaar heeft één paard hun vaderpaard kampioen gemaakt. In 2021 bezorgde Love You Too zijn vader de titel dankzij zijn Breeders Course-zege op Solvalla. In ditzelfde Europese circuit bewees Novato in 2022 Maharajah een grote eer. De 60.000 euro die gemoeid was met zijn zege op Jägersro was geen toeval. Het bedrag werd bijna verdubbeld in de Nederlandse klassiekers en het TCT-circuit.
Op twee staat Offshore Dream met 15 gestarte producten. Gekeken naar de gemiddelde winsom per geregistreerd product doet hij het ook erg goed. Kimberly’s Wish deed met haar zege op Vincennes een flinke duit in de zak, maar ook Kenzo W en Jank Summerland verdienden de kost. Quick Wood staat hoog met zijn derde plek. Zijn zoon Gustafson deed het afgelopen jaar erg goed zonder vaak te winnen. Hij incasseerde veel prijzengeld in Frankrijk, maar ook in de monté in Scandinavië. Indigo en Espresso Doppio deden ook goede zaken voor hun vader.
Generaal Bianco zorgde ervoor dat zijn vader Ufo Kievitshof opnieuw hoog in het klassement staat. Maar ook Keep Flying leverde met haar finalezege in Berlijn een flinke bijdrage. Live-hengsten zoals Broadway Fortuna en Yeovani Boko staan hoog. En opvallend is ook de negende plek van Chelsea Boko die vorig jaar alleen nog 2- en 3-jarigen in de baan had. Benieuwd of hij zijn goede start in de fokkerij een passend vervolg kan geven.

(einde overzicht Vaderpaarden)


Beelden van de sportieve hoogtepunten van het jaar

topper

Boven: Een fenomeen is opgestaan. Na zijn zege in de Breeders Course in Zweden (69.000 Euro!) won hij ook de belangrijkste 2-jarigen koersen in ons land. Novato wint hier de TCT 2-jarigen-Derby in Wolvega in de NL-recordtijd van 1.13,2a over 1.609 m. in handen van Jeffrey Mieras. Hij verbeterde hiermee het NL-record van Mistral met 0,7 sec. Alle 10 deelnemende 2-jarigen liepen 1.13,6 of sneller. Wat een klasseveld! De eerste prijs bedroeg € 20.000 en de fokpremie voor de winnende fokker Fam. Folkers € 4.000, omdat Novato de enige NL-deelnemer was en alle fokpremies dus naar zijn fokker gaan. Zijn jaarverdienste is 115.000 Euro!
Begin 2023 werd Novato gekozen tot Paard van het Jaar 2022.

Boven: Derby 2022: Huldiging van Max Occagnes en Hugo Langeweg sr.
Naast de twee NDR-bestuursleden (links) zien we Hugo's partner Elke met
hun zoontje Dustin en dan Hugo junior. Aan de andere kant van het paard
verzorgster Judith Groen, eigenaar Nico Dekker, Matthew Langeweg en zijn
opa Hugo senior. Mede-eiganaar Dirk Verduin ontbreekt wegens ziekte.
(foto Remon Stroomer)


Boven: De spectaculaire aankomst van de eerste TCT-driejarigen Derby in ons land:
Gericault (nr.6, DE, met C. Martens) vliegt op het laatst de anderen voorbij en wint voor Monastery Boko (nr.4, Swe), groot favoriet Gio Cash (nr.2, aan de reling, DE), Pearl Vrijthout (nr.3, BE) en Magnum Stone (nr.7, Swe). De winnaar ontving 50.000 Euro en, omdat er tussen de 9 deelnemers geen enkel Nederlands fokproduct deelnam, werd er geen fokpremie uitgekeerd.
(foto: ???)


Boven: Derby der 4-jarigen 2022 Finale: Nadat de favoriet Louis E Lobell
(rechts met Robin Bakker) vroeg het initiatief had genomen kwam zijn oom
Luciano Lobell (Jaap van Rijn) hem op het laatste stuk voorbij gesneld.
Hij won in 1.13,0. Twee fokproducten van Arie van Bellen voorop!

Boven: Gouden Zweep 2022: Huldiging van Kimberly's Wish.
Rechts zien we Baron van Tuyl van Serooskerken met krukken en
de Gouden Zweep op weg naar de winnende pikeur Cees Kamminga.
De Duindigt-vertegenwoordigers John van Nierop en Daan Kooman (met
hoed) zorgen dat alles goed verloopt. Links heeft eigenaar
Peter Delis (Stal Payday) al een ereprijs gekregen.


Boven: De finish van de Viereneenhalve Kilometer van Alkmaar 2022:
Durk M Boko (rechts met Frans van der Blonk) wint nipt voor de Franse
gast Fortuna d'Huon (links met G. Cardine) en Echo Oldeson (nr.6).
(foto Remon Stroomer)


Boven: De Duitse Keytothehill wordt gehuldigd na zijn zege in
de Grote Prijs van Nederland 2022. De fanclubs van eigenaar
R. Hendriks en trainer Arnold Mollema staan erbij.
(Foto Geert Koops)


Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2022, Zaccaria Bar wint onbedreigd
1.12,3 over 2.100 meter met Alessandro Gocciadoro.
Uitslag: Zaccaria Bar (1.12,3), Floris Baldwin (1.13,0),
3e Hades de Vandel (1.13,0), 4e King Schermer (1.13,0),
5e Jerry Mom (1.13,2), 6e Mister F Daag (1.13,4),
Ce Bello Romain (1.13,4), 8e Heart of Steel (1.13,4).
De eerste prijs bedroeg 33.000 Euro. Floris Baldwin verdiende
15.000 Euro en zijn fokker Albert Ebbinge kreeg de 1e
fokpremie ter waarde van 3.300 Euro.

de meeste foto's zijn gemaakt door
Geert Koops (Wolvega) en Remon Stroomer (Duindigt)Statistieken 2022
Voor de statistieken van trainers, pikeurs, fokkers, etc.:
Click hier


Fokkerij
In dit jaar werden de P-draverveulens geregistreerd en
voor de toppers en hun foto's, click hier
(volgt later)


Paard van het Jaar 2022:
*** Novato (2-jarige topper)
***

De Paarden van het Jaar in de verschillende categorieën
zijn voor 2022 niet bekend gemaakt:
Click hier voor de voorgaande jaren.


Koerswezen
Ontwikkeling van toto-omzetten en prijzengeld
Click hier


Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse

Uitslagen Klassiekers en Bijzondere koersen in 2022Meest winnende NL-dravers in 2022
Ga naar volgende periode

Ga terug naar de vorige periode

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR


© Copyright Archief NDR