NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Ned. drafsport
van 1940 t/m 1949

Vorige
alfabet
Volgende


Hieronder een gedeelte van de Kroniek 1925 - 2000 uit het Jubileumboek van de 75-jarige AEV (Algemene Eigenaren Vereniging), door ons aangevuld met andere wetenswaardigheden en foto's uit die tijd. Ook zijn gegevens gehaald uit het Jubileumboek van de Fokkersvereniging "Dravend door de tijd".

We hebben enkele stukjes overgenomen uit het artikel van Peter van Betten,
getiteld "Duindigt in de Tweede Wereldoorlog". Deze stukjes
zijn gemerkt met een *. Voor het hele artikel: Click hier


1940 - Organisatie
* De Koninklijke Nederlandsche Harddraverij en Renvereeniging (KNHRV) was in 1940 een kleine aristocratische besloten vereniging van ongeveer 20 leden die de gehele organisatie van de sport in handen had.

* Het bestuur van Duindigt bestond in 1940 uit de heren Siemens, baron Van Heemstra, Jonkheer Van Baerdt van Sminia, J. van den Berg, Frowein, H.N. Jager, Van der Elshout en P. Bon. Na het uitbreken van de 2e wereldoorlog en de Duitse bezetting vonden er grote veranderingen plaats.

1940 - Sport
Door de Duitse inval op 10 mei ligt het koerswezen tijdelijk stil. De koersen te Mereveld worden daarna georganiseerd door A.P Kaiser uit Hilversum en H. van der Pol uit Heemstede.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 7-jarige ruin Abdullah Scott in handen van Jan Kruithof voor trainer Egbert Kruithof. Eigenaar Stal Gruno (Joh. Smit - Barteld Bolwijn), fokker R.B. van der Veen te Kuinre. Km.tijd van 1.26,7 over 2.000 m (2e heat) op de grasbaan van Groningen.

Het Kamp. der NL-paarden werd in drie heats gewonnen door de 6-jarige merrie Barones Spencer in handen van haar trainer Willem Geersen. Fokker W. Schoenmakers, eigenaar Stal Hollandia. Km.tijd van 1.25,9 over 1.720 m (beslissende heat) op de grasbaan van Duindigt.

1940 - Fokkerij
In dat jaar werden 42 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Aantal koersdagen en totaal prijzengeld (draf) per draf/renbaan
in 1940 en 1939. Apart staat het prijzengeld in de rennen.

Duindigt

Boven: Foto van 11 augustus 1940 op Duindigt.
De Germania-prijs werd gewonnen door Belinda,
voor David O en David Volo.

Boven: KNP 1940 Duindigt: Barones Spencer (W. Geersen) zegeviert
in de 3e en beslissende heat voor Crack (links met J.M. v.d. Berg).


Boven: Het Kampioenschap van Nederland 1940 1e heat:
Abdullah Scott (rechts met blinker) gaat naar de leiding
en zal winnen, voor Crack en op afstand Allegheny.

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Willem Geersen was in de jaren 40, behalve in
1942, de kampioen pikeur (en ook trainer).
Geersen draagt hier zijn WK-helm uit 1960.


1941 - organisatie
* Duindigt in oorlogstijd: Op grond van de Verordening van den Rijkscommissaris d.d. 14 september 1941 is het betreden van Duindigt aan: JODEN VERBODEN

1941 - sport
De totalisator, die sinds 1911 verboden is geweest, doet op 14 april zijn herintrede op een meeting op Duindigt. De Duitse bezetter had hiervoor toestemming verleend.

* Onder de naam "Paardensport en Fokkerij, geillustreerd weekblad" verschenen in 1941 en 1942 52 nummers in de 4e en 5e jaargang. Uitgever was N.V Publico en de hoofdredacteur was N. de Jager te Wassenaar. Een jaarabonnement , inclusief Officieel bulletin, kostte fl. 2,83 per kwartaal, en fl. 5,25 per half jaar, losse nummers 25 cent. Vanwege de papierschaarste mocht eind 1942 de oplage niet vergroot worden!

* Negen verenigingen organiseren 61 koersdagen voor 2.013 startende dravers in 1941 en verdeelden een prijzengeld van fl. 128.610. Op twee plaatsen (Duindigt en Groningen) vonden gedurende 30 dagen in totaal 90 rennen plaats met 411 startende volbloeds.

Het Kampioenschap van Nederland werd in vier heats gewonnen door de 11-jarige hengst Xoli in handen van T.A. van der Veen voor trainer A.T. van der Veen. Fokker-eigenaar mevr. wed. A. Sierdsma te Mantgum. Km.tijd van 1.32,8 over 2.000 m (beslissende heat) op de grasbaan van Duindigt.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 2 heats gewonnen door de 8-jarige ruin Abdullah Scott in handen van Jan Kruithof, die inmiddels dit paard ook trainde. Eigenaar Stal Gruno (Joh. Smit - Barteld Bolwijn), fokker R.B. van der Veen te Kuinre. Km.tijd van 1.23,3 over 1.700 m (2e heat) op de grasbaan van Groningen.

1941 - Fokkerij
In dat jaar werden slechts 31 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Duindigt

Boven: Duindigt: Affiche uit 1941,
met de aankondiging van de eerste aflevering
van het J.J. Korthals van Schooten Memoriaal.

Duindigt

Duindigt: Foto van 14 april 1941, de dag van de herinvoering
van de toto. Het middenterrein werd als tweede rang
voor het publiek opengesteld en zo te zien
was er veel belangstelling. Het houten gebouwtje
diende voor versnaperingen, het witte voor de toto.
Deze gebouwtjes werden aan het
einde van WO II geheel verwoest.

Boven: Abdullah Scott heeft het Kampioenschap Ned. Paarden 1941
veroverd in Groningen. Eigenaar Joh. Smit (Stal Gruno) en zijn vrouw
staan rechts naast trainer/rijder Jan Kruithof.

Boven: Xoli (T.A. van der Veen) klopt Mesnil Cher (Fr) in de Finale
van het Kampioenschap van Nederland 1941 op Duindigt.

Statistieken 1941

Voor meer statistieken van 1941: Click HIER


1942 - organisatie
De Algemeen Leider der NH&RV (zonder K, want dat mocht niet van de bezetter), Jonkheer K.F. Quarles van Ufford, overlijdt op 19 maart 1942.

1942 - sport
De Derby en de Sweepstakes worden opnieuw ingesteld, winnaar is Gonny D, en het H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal wordt voor het eerst verreden, winnaar Freddy Scott V met Bonne de Jong. De meest winnende pikeur is weer Jan Kruithof.

* Op 5 april 1942 opende het koersseizoen met een meeting te Duindigt. In Duitsland startte op 14 juni 1942 in de Grote Prijs van Hamburg de Franse hengst Mesnil Cher van eigenaar G.J. van den Elshout Pzn, gereden door H. Schröder. Hij werd hier 2e en verdiende DM 10.000. Op 2 juli 1942 werd in Hoofddorp de eerste kortebaanwedstrijd gehouden. In Drachten vond op 5 juli het Landskampioenschap op de 800 meter baan plaats. 23 augustus werd de Sweepstakes G gehouden en gewonnen door Gonny D.

* 73 dagen werd gedraafd op de Nederlandse banen met 3.079 starters, die in totaal een bedrag van fl. 400.580 verreden. Op 42 koersdagen vonden er rennen plaats met 851 startende volbloeds. Dravers en volbloeds startten dit jaar volop in binnen- en buitenland, ook in Hamburg, Munchen Dagfling en Wenen. Op de banen van Duindigt, Mereveld en Hilversum werd volop gekoerst, ondanks de soms moeilijke veevoeders positie. Met toto, want dat had de Duitse bezetter toegestaan. Het draf- & rensportseizoen 1942 werd afgesloten met een meeting op Duindigt op 29 november.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 3 heats gewonnen door de 6-jarige Franse hengst O Lapize in handen van trainer Jan Kruithof. Eigenaar Joh. Smit. Km.tijd van 1.25,8 over 2.000 m (3e heat) op de grasbaan van Groningen.

Het Kamp. der NL-paarden werd opnieuw gewonnen door de 8-jarige ruin Abdullah Scott, maar nu in handen van trainer Egbert Kruithof op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar Stal Gruno (Joh. Smit - Barteld Bolwijn), fokker R.B. van der Veen te Kuinre. Km.tijd van 1.28,2 over 2.520 m (beslissende heat).

1942 - Fokkerij
* Van de 105 fokkers waren in het jaar 1942 de bekendste fokkers met de hoogste fokpremie:
1. M.P. W. van Renswoud fl. 2.151
2. W. Bos fl. 2.042
3. Gebroeders Knijnenburg fl. 1.973
4. Jac de Graaff fl. 1.424
5. C. Kleyne en J. van Miltenburg samen fl. 1.650
6. V. Schoenmakers fl. 1.317
7. Jan de Vlieger fl. 1.302
8. S. Kuyper (Gonny D) fl. 1.257
9. Weduwe J. Oosting fl. 1.079.

* Het aantal gedekte dravermerries bedroeg dit jaar 140 tegen 109 in 1941.

Uit die 109 dekkingen werden 60 draverveulens (beginletter J) geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Hieronder: Overzicht van het kortebaanseizoen 1942:Hieronder: Overzicht van het kortebaanseizoen 1942:
De meest winnende dravers, met natuurlijk Allouez ruim aan kop.Boven: Overzicht van het kortebaanseizoen 1942:
De meest winnende eigenaren.

Boven: Ook de kortebanen gingen gewoon door in W.O. II.
Voorop in de zon loopt Zonnestraaltje met Flip Knijnenburg,
vooraan in de schaduw Douglas H met Roel van Wieringen.
Kortebaan Beverwijk 8 aug 1942.


1944

Boven: Gonny D (Jan de Vlieger) zegeviert oppermachtig
in de allereerste Sweepstakes in Groningen, ver voor Godin.
Het was in het jaar 1942 en de hengsten en merries
liepen in dezelfde koers vanwege de kleine jaargang.
Vandaar dat deze aflevering niet in de latere jaarboeken
staat vermeld. De eerste prijs bedroeg 4.000 gulden.
De bijbehorende fokpremie was f 400.
Een maand later won Gonny D ook de Derby.

Boven: GONNY D maakt met Jan de Vlieger een
ereronde na het winnen van de Derby-G op Duindigt.
De schimmelmerrie was in 1942 de eerste winnares
van de Derby nadat deze in ere was hersteld.

import

Boven: Kampioenschap van Nederland 1942, 2e heat te Groningen:
O Lapize (E. Kruithof) leidt voor Mesnil Cher, Abdullah Scott (rechts),
Allegheny, Lord Maire en Xoli met nog 1 ronde te gaan.
O Lapize zal deze heat winnen en ook totaalwinnaar worden.


import

Boven: Kampioenschap van Nederland 1942:
O Lapize en E. Kruithof worden gehuldigd in het bijzijn van
eigenaar Jo Smit, diens echtgenote en trainer/pikeur Jan Kruithof.

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Jan Kruithof was in 1942 de kampioenpikeur.
Hij won in dit jaar 54 koersen en totaal Hfl. 53.0001943 - organisatie
De overheidsinvloed op de draf- en rensport, in deze tijd niet onbegrijpelijk, wordt groter. De Koninklijke Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, die het "Koninklijke" al eerder moest inleveren, wordt nu een afdeling van de NHS (Nederlandse Hippische Sportbond).

Per 1 maart valt de draf- en rensport, evenals de fokkerij, onder het Centraal Bestuur voor het draf- en renwezen. Tot voorzitter is benoemd de beer R.E. Siemens, eerder ondervoorzitter van de "Nederlandsche" zoals de "Koninklijke" (NH&RV) in de oorlogstijd wordt genoemd. Tot secretaris van het Centraal Bestuur benoemt Siemens de heer H.N. de Jager, tot dan secretaris van de NH&RV. De voorzitter is benoemd door de secretaris-generaal van bet Ministerie van Landbouw nadat deze de "boerenleider" heeft gehoord, evenals hij twee plaatsvervangende voorzitters benoemt: de heer J.J. van den Berg voor het drafwezen en A.E.H.B. Graaf van Bylandt voor het renwezen.

1943 - sport
Op 19 september organiseert de Vereeniging Lindenoord haar eerste langebaandraverijen te Wolvega. De opkomst van het publiek is overweldigend, een pracht gezicht om die grote massa's langs de gehele baan te zien staan. Voordien werd er wel gekoerst in Wolvega, vanaf 1928 op een baan aan de oostkant van het dorp, maar dan met 800 m draverijen. Lindenoord organiseerde gewoonlijk een of twee meetings per jaar, een enkele maal drie.
Voor meer informatie over de drafbaan in Wolvega: Click hier

* In de Tweede Wereldoorlog was er - zowel op de 300 als 800 meter baan - veel geld te verdienen op de Kortebaan. Allouez verdiende over de 300 meter in 1943 het meest van de KB-ers : fl. 8.800. Op de lange baan ontving hij aan prijzengeld fl. 11.075.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 3 heats gewonnen door de 9-jarige merrie Barones Spencer in handen van haar trainer Willem Geersen. Fokker W. Schoenmakers, eigenaar Vita Nova (M. Brunt en G. Kalff). Km.tijd van 1.26,1 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt.

Barones Spencer won in dat jaar tevens het Kamp. der NL-paarden in 1.28,2 over 2.400 m te Groningen.

Willem Geersen werd kampioen-pikeur met 53 overwinningen en een gewonnen bedrag van Hfl. 119.850.

1943 - Fokkerij
In dat jaar werden 81 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Wolvega

Boven: Drafbaan Lindenoord in Wolvega in latere jaren.
Duizenden mensen langs de baan en daarachter
de sporthal met tribune. Later werd tussen de
rechterstoel en de sporthal nog een restaurant gebouwd.

Duindigt

Boven: Start van de Dravers-Derby in 1943 op een 'bomvol' Duindigt.

Boven: Hollyrood Nimble en pikeur Jan Kruithof worden
gehuldigd na de overwinning in de Derby-H-1943.
Hollyrood Nimble rec. 1.34,3 (3 jr.) is een
vosmerrie v. Judge Scott u. Reni 1.28,4 (D.Dr).
Eigenaar Stal Rotterdam.
Twee jaar later won haar volle zuster Judge's Dochter
ook de Derby.

Boven: Barones Spencer wint te Groningen het
Kampioenschap der Ned. Paarden 1943,
voor Dutch Hanover en Casindra.

Boven: Het Kampioenschap van Nederland 1943 op Duindigt:
v.r.n.l. Barones Spencer (die een ronde later zal winnen), Allegheny (5e),
Dutch Hanover (4e), O Lapize (2e), Mesnil Cher (3e), Premier Mars,
Lord Maire en Neosho.

Boven: Dutch Hanover met amateur W. K÷hler worden gehuldigd
voor hun zege in het Kampioenschap der Amateurs,
Duindigt 16 oktober 1943.
Trainer Luut Ensing houdt het paard vast, de fokker-eigenaar
Van Renswoud staat achter het paard, als middelste van 3 personen.
(foto Visser van Weerden)

Groningen

Boven: Op de grasbaan van Goningen werden is die jaren ook
rennen gelopen. Op 20-6-1943 won de Volbloed
Grand Prix (F. Barlagen) voor Kif Kif (A. Selens)
en Parabola (H. Castelijns).

Boven: Ook bij Utrecht op de drafbaan Mereveld overvolle tribunes.
Hier wint Freddy Scott V het H. van Wickevoort Crommelin
Memoriaal 1943 voor Flying Guy. In 1942 had hij deze koers
ook al gewonnen, als 4-jarige.


1944 - sport
De Paardensportvereniging "Hilversum" neemt het initiatief om op vertoon van de lidmaatschapskaart van "De Draverssport" eigenaren met een dame vrij toegang te verlenen, vooruitlopende op een gratis passe-partoutregeling van het Verbond van Langebanen. De "Nederlandsche" onttrekt zich echter aan deze regeling.

De kunstmatige bevruchting van paarden wordt per 17 maart verboden, dit vanwege de gevaren daaraan verbonden. Welke dat zijn, wordt niet vermeld, evenals het mogelijk blijft om van de directeur-generaal van Landbouw een ontheffing te krijgen.
Buiten de ook nu nog bekende en geldende koersbanen waarop langebaan-draverijen worden georganiseerd, worden er in de veertiger jaren ook "courses" (prijzen-draverijen, heats, enz.) georganiseerd in plaatsen als Heerenveen, Bolsward, Leeuwarden, Winschoten, Scheemda, Veendam, Hoorn, Zwolle, Boxtel, Roosendaal en Bergen op Zoom, al of niet in combinatie met een kortebaandraverij.

In dit jaar werd er gekoerst op de banen van Duindigt (27 keer), Mereveld (15x), Leeuwarden (9x), Alkmaar (8x), Hilversum (7x), Groningen (7x), Hoorn (4x), Boxtel (4x), Veendam (3x), Wolvega (2x), Drachten (2x), Bolsward, Joure (2x), Noordwolde (2x), Zwolle (2x), Heerenveen (2x), Bolsward (2x), Scheemda (1x) en Winschoten (1x). Bij belangrijke koersen wordt er op de betreffende baan meestal aansluitend op zaterdag en zondag gekoerst.
Halverwege september wordt het coursewezen stopgezet. 'Nu het strijdtoneel zich meer en meer naar ons land verplaatst en alle krachten moeten worden ingespannen, opdat het dagelijks leven zoveel mogelijk een normaal verloop kan hebben, is er voor sport geen tijd beschikbaar. Het spreekt vanzelf dat derhalve ook de draf- en rensport moet worden stopgezet', zo luidt de daarbij gegeven verklaring.

Het Kampioenschap van Nederland werd gewonnen door de 7-jarige Franse hengst Parisien in handen van Joop van den Berg voor trainer Willem Geersen. Eigenaar Stal Vita Nova (M. Brunt en G. Kalff). Km.tijd van 1.25,3 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt.

De 6-jarige vosruin Freddy Scott V won het Kamp. der NL-paarden in 1.28,2 over 2.400 m te Groningen in handen van trainer Bonne de Jong. Fokker U.W. de Jong, eigenaar C.H. de Vries.

Willem Geersen werd kampioen-pikeur met 56 overwinningen en een gewonnen bedrag van Hfl. 89.275.

1944 - Fokkerij
In dat jaar werden 81 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Duindigt

Duindigt: Zicht vanuit de rechterbocht. Foto 19 maart 1944.
Het houten gebouwtje met de tot-lokettet is al weg en
er is geen publiek meer.Tweede rang opgeheven?
Dit gaat om de Prijs van Oegstgeest,
welke gewonnen werd door Y Zelda Peter.

Duindigt

De deelnemers aan een MontÚdraverij, die werd gelopen op 11-3-1944
op Duindigt. Er waren 4 starters, die hier nog in de paddock lopen:
v.l.n.r. Bobichon met Willem Leeuwenkamp,
achteraan Lord Maire met F. Decoster, Job met G. Riem
(de nog piepjonge Kobus Angevaren houdt Job vast)
en Norbert Guy met G. Boender.

1944

Boven: Importeur en Irene Frances lopen samen een ereronde
als winnaars van de Sweepstakes hengsten en merries in 1944
te Groningen. Zo ging dat in die jaren.
(foto uit het Heikens-archief)


Boven: Freddy Scott V (B.U. de Jong, rechts) wint het Kamp. Ned.
Paarden 1944 voor Evelyn Hanover (J. Kruithof), derde Donum Vita.


1945 - organisatie
* Na de oorlog vond - te midden van alle emoties - geen in alle opzichten zorgvuldige zuivering plaats. In de archieven en sportverslagen van de NDR staat weinig vermeld. Ook de naoorlogse bestuurders voelden er weinig voor ouwe koeien uit de sloot te halen en waren bezig met de sport en de opbouw. De minder fraaie kant werd achterwege gelaten.

1945 - sport
Na de bevrijding op 5 mei wordt het koerswezen op 16 juni hervat, echter zonder totalisator. De Zedelijkheidswet uit 1911 was na de oorlog weer van kracht.
De paarden van eigenaren, die in de oorlog fout zijn geweest, komen in beheer bij de Stichting Algemeen Beheer.

Begin 1938 werd de Paarden Sport Vereeniging Hilversum opgericht, die de boel weer op de rails kreeg en er tevens een nieuwe tribune (de oude was door storm enkele malen geveld) neerzette. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdubbelde het aantal Hilversumse meetings. In de herfst van 1944 werd het koersgebeuren vanwege de oorlogssituatie stilgelegd, maar na de bevrijding was Hilversum een van de eerste banen die weer open gingen, op 16 juni 1945. Dat gebeurde vooral op aandrang van Britse en Canadese militairen, die zich in de rennen wilden uitleven. Ze hadden zelfs in mei 1945 al een ren op het vliegveld Soesterberg gehouden.
Voor meer informatie over de drafbaan in Hilversum: Click hier

Het Kampioenschap van Nederland werd gewonnen door de 11-jarige Duitse hengst Fried in handen van trainer Egbert Kruithof. Eigenaar Stal Holland. Km.tijd van 1.28,5 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt.

De 4-jarige voshengst Illustre Hanover won het Kamp. der NL-paarden in 1.27,1 over 2.400 m op Duindigt in handen van trainer Willem Geersen. Fokker M. van Renswoud, eigenaar Stal de Badhoeve.

Willem Geersen werd kampioen-pikeur met 41 overwinningen en een gewonnen bedrag van Hfl. 71.700.

1945 - Fokkerij
In dat jaar werden 114 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Derby 1945: Judge's Dochter (rechts met Tiemen v.d. Veen)
weerstaat de sterk eindigende Juggler en wint de Derby.


import

Boven: Fried en zijn pikeur E. Kruithof bij de huldiging
na hun triomf in het Kampioenschap van Nederland 1945.
Fried is de vader van Quicksilver S.


1946 - organisatie
De Stichting Centraal Bestuur, waarin een grote overheidsvinger steekt, krijgt de leiding over het Nederlandse draf- en renwezen. De Draverssport krijgt nieuwe statuten en heet voortaan Algemene Eigenaarsvereniging "De Drafsport".

1946 - sport
Op 2 juni wordt de eerste Belgie-Nederland interland te Kortrijk gehouden.
Voor de resultaten hiervan, ook van de jaren daarop volgend: click hier

* Te Hilversum werden op 16 juni 1946 de Sweepstakes verreden. Op 23 juni 1946 werd zowel op Duidigt als te Veendam gekoerst. Op Duindigt alleen rennen en in Veendam werd het Kampioenschap van Groningen op de 800 meter baan verreden en gemakkelijk gewonnen door Juliana Lee. Op 7 juli 1946 werd in Mereveld gereden om de Gemeente Bunnik-beker. Ook daar werd dus al gekoerst! Op 2 juni werd te Kortrijk de eerste interland Nederland-België georganiseerd en op 14 juli te Duindigt de retourwedstrijd, die door België werd gewonnen met 40-32. De Belgische hengst Crock won de wedstrijd der vierjarigen voor onze Juliana Lee. Het programma werd die dag aangevuld door shownummers met onder meer Friese paarden, gespannen voor de beugelchais. Op dezelfde dag de Derby K met 18 jonge dravers over 2400 meter met winst voor Kitty Zora. Het Kampioenschap van Nederlandse paarden werd op 4 augustus te Duindigt onder grote belangstelling betwist.

Het Kampioenschap van Nederland werd gewonnen door de 9-jarige Franse hengst Priola in handen van trainer Willem Geersen. Eigenaar Vita Nova (M. Brunt en G. Kalff). Km.tijd van 1.23,3 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt.

Illustre Hanover won opnieuw het Kamp. der NL-paarden in 1.25,1 over 2.400 m op Duindigt in handen van trainer Willem Geersen. Fokker M. van Renswoud, eigenaar Stal de Badhoeve. Tweede werd Evelyn Hanover, eigenaar stal Amsterdam

Willem Geersen werd kampioen-pikeur met 59 overwinningen en een gewonnen bedrag van Hfl. 32.350.

1946 - Fokkerij
In dat jaar werden 129 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

1944

K Friezin (H. de Vries, rechts) verslaat Kitty Zora (J. Wagenaar)
met miniem verschil in de Sweepstakes Merries 1946
in Hilversum.


Kitty

Boven: Kitty Zora en Jan Wagenaar worden gehuldigd
na hun Derby-zege 1946.
Op de foto praat Jan met de bekende Daan Modderman.

Boven: Illustre Hanover (W. Geersen) weet aan de reling nipt voordeel
te behouden op Evelyn Hanover en Edel Scott (links)
in het Kampioenschap der Ned. Paarden in 1946.

import

Boven: Priola (Fr) en een gelauwerde Willem Geersen tijdens de huldiging
na hun triomf in het Kampioenschap van Nederland 1946.
Rechts de eigenaren Brunt en Kalff (met hoed).


Boven: Zelfs een politieke partij wist onze sport te vinden,
getuige deze advertentie in Paardensport en Fokkerij d.d. 9-5-1946.
Er waren in dat jaar parlementsverkiezingen en dit was een oproep daarvoor.
De Partij van de Vrijheid wilde de Zedelijkheidswet opheffen en dat is uiteindelijk
in april 1949 gelukt, mede dankzij deze partij. De Partij van de Vrijheid was een
naoorlogse voortzetting van de Liberale Partij en kreeg bij de kamerverkiezingen
van 1946 zes zetels. De leiding was in handen van Dirk Stikker en de partij
leverde later vice-premier Korthals Altes. In 1948 fuseerde de partij met het
Comité ter voorbeeiding van een Democratische Volkspartij tot de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).


1947 - organisatie
"De Drafsport" levert een bijdrage aan het naoorlogs herstel van het drafwezen. Naast de klassieke koersen voegt de eigenaarsvereniging een aantal semi-klassieke aan het programma toe waarvan het prijzengeld geheel voor rekening aan de vereniging komt. Geintroduceerd worden de Aanvangsprijs voor Driejarigen en Criteriums voor drie- en vierjarigen.

Een samenloop van omstandigheden leidt er toe dat de fokkers onder de eigenaren zich roeren. Staan de klassieke draverijen wel op het programma, over het geld ervan kan men niet beschikken. Ondanks het feit dat de inleggelden door fokkers en eigenaren zijn opgebracht, staan de fondsen onder beheer van het Centraal Bestuur. In verband met een belastingkwestie is door de fiscus beslag gelegd op de bezittingen en fondsen van de Stichting. De fokkers onder de eigenaren vinden hun belangen in de eigenaarsvereniging onvoldoende behartigd, wat daartoe leidt dat er een aparte fokkersvereniging wordt opgericht. Vooral de heren A.P Kaiser en J. de Waal roeren daarbij de trom. Formeel wordt de Vereniging van Fokkers van Dravers op 9 oktober opgericht.

De Ministers van Landbouw en Justitie maken in hun memorie van toelichting gewag van de omstandigheden. De gevolgen van het recente totalisatorverbod zijn zeer ongewenst. De kosten verbonden aan het houden van paarden kunnen niet meer worden bestreden. Eigenaars en rijders komen in financiële moeilijkheden en laten zich dikwijls door bookmakers omkopen. Anderen brengen hun stallen naar het buitenland over, waardoor Nederlands kapitaal wegvloeit. Bedoeld als maatregel in het belang van de zedelijkheid, blijkt het verbod van de totalisator de onzedelijkheid juist in de hand te werken.

1947 - sport
De vraag of Abdullah Scott, Allouez, Dutch Hanover of Guy Hanover beter waren geweest, wanneer deze paarden hengst waren gebleven, staat centraal in de oproep om kenbaar te maken hoe fokkers en eigenaren daar tegenover staan. Is het de traditie, die deelname van ruins in klassiekers verbiedt, of zijn er andere redenen? Als voorbeeld gelden de Amerikaanse Hambletonian of Futurity, waaraan ruins wel mogen deelnemen.

Zowat gelijktijdig met het publiceren van het ontwerp van de totalisatorwet, besluit Jan Kruithof Nederland voor gezien te houden. Met zijn gezin verhuist hij naar Lamorlaye in Frankrijk.

Het Kampioenschap van Nederland werd voor de tweede keer gewonnen door de nu 10-jarige Franse hengst Priola in handen van trainer Willem Geersen. Eigenaar Vita Nova (M. Brunt en G. Kalff). Km.tijd van 1.23,3 over 2.400 m op de sintelbaan van Duindigt. Hij klopte Guy Hanover, Lord Maire, Edel Scott en Gratie Hanover.

De 8-jarige ruin Gratie Hanover won het Kamp. der NL-paarden in 1.26,9 over 2.400 m op Duindigt in handen van trainer Bram Nottelman. Fokker Dirk Leeuwenkamp, eigenaar J. Hogervorst. Tweede Illustre Hanover, voor Edel Scott, Junoschka en Excellentie Brewer. De eerste prijs bedoeg 1.250 gulden.

De Sweepstakes werden op 26 oktober verreden in Alkmaar over 2.000 meter. Bij de hengsten won Louis Axkit (W. Geersen) in 1.27,5, voor Leo Axkit, Lee Axkit en Lord van Fresena. Er waren 6 deelnemers en de eerste prijs bedoeg 2.000 gulden. Bij de merries won Lady Ruth B (H. de Vries) in 1.33, voor Lady Deter, Luccie Rohda en Lilian Axkit. Er waren 10 deelneemsters.

De Derby werd verreden op 2 november te Hilversum met slechts 5 deelnemers over 2.400 meter. Winnaar werd Leo Axkit (Jan Wagenaar) in 1.31,5 voor Legality, Leo Axkit en Lord van Fresena. Lucky Saint werd teruggesteld naar de 5e plaats. De eerste prijs bedoeg 6.000 gulden.

Willem Geersen werd kampioen-pikeur met 39 overwinningen en een gewonnen bedrag van Hfl. 21.417.

1947 - Fokkerij
In dat jaar werden 146 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Gratie Hanover (A. Nottelman) wordt winnaar van het
Kampioenschap der Ned. Paarden in 1947.
Guy Hanover werd als 2e aankomende alsnog uitgeschakeld.

Statistieken 1947

Voor veel meer statistieken van 1947: Click HIER


1948 - sport
Er geldt in dit hele jaar nog steeds een toto-verbod, maar enkele politieke partijen willen de Zedelijkheidswet laten opheffen. Er worden voorstellen daartoe ingediend, maar het vergt veel tijd.

Piet Doeleman, de meest succesvolle pikeur in Nederland van het eerste kwart van de 20e eeuw, overlijdt op 24 april.

Het Kampioenschap van Nederland werd voor de derde keer op rij gewonnen door de nu 11-jarige Franse hengst Priola in handen van trainer Willem Geersen. Eigenaar Vita Nova (M. Brunt en G. Kalff). Km.tijd van 1.24,8 over 2.400 m op de sintelbaan van Duindigt.

De 8-jarige ruin Gratie Hanover won opnieuw het Kamp. der NL-paarden in 1.25,5 over 2.400 m op Duindigt in handen van trainer Bram Nottelman. Fokker Dirk Leeuwenkamp, eigenaar J. Hogervorst. Tweede Illustre Hanover.

Willem Geersen werd kampioen-pikeur met 51 overwinningen en een gewonnen bedrag van Hfl. 19.300.

1948 - Fokkerij
In dat jaar werden 154 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Voor het uitgebreide Jaarverslag van 1948
uit het Kerstnummer van het blad
Paardensport en Fokkerij :
Click HIER

1944

Boven: Main Axworthy rec. 1.25,9 (6j.)
Hier na zijn overwinning in de Derby met Willem Geersen.
Het been van de verzorger is weggepoetst
voor een andere foto. Toen kon men ook al "fotoshoppen".


import

Boven: Priola (Fra) ligt al op kop in het Kampioenschap
van Nederland 1948 en zal gaan winnen. Hem volgen v.r.n.l.
Juggler, Guy Hanover, Gratie Hanover, Lord Maire,
Edel Scott en Illustre Hanover.


Statistieken 1948


Voor veel meer statistieken van 1948: Click HIER1949 - organisatie
In 1948 was een wetsvoorstel ingediend dat de herinvoering en organisatie van de totalisator behelsde. Het wedden op paarden zou worden toegestaan onder talloze beperkingen. De maximale inzet per paard werd door de overheid vastgesteld op f 10. Om op een paard voor f 30 op winnend te spelen moest de wedder drie keer in de rij gaan staan. Een vreemde maatregel, omdat het wel was toegestaan om bijvoorbeeld bij tien startende paarden op alle paarden voor tien gulden op winnend en plaats te spelen. Maar wie niets heeft, is al blij met een half ei. Onder deze voorwaarden werd op 3 april 1949 voor de eerste keer een wedstrijd georganiseerd op Duindigt, waar het mogelijk was via de totalisator weddenschappen op de uitslagen van de koersen af te sluiten.
Het eerste jaar (1949) bedroeg de landelijke omzet f 3,5 miljoen en het uitgeloofde bedrag aan prijzen ca. f 350.000. Maar ondanks dit vrij povere begin van een "toto aan banden" geloofden de organisaties van de draf- en rensport in de verdere ontwikkeling van het koerswezen.

De start van het jaar 1949 kan als rommelig worden gekenschetst. De financiën van het Centraal Bestuur zijn nog steeds niet op orde en het beslag op de gelden is nog niet opgeheven. Dit heeft als resultaat dat de prijzengelden van het najaar 1945 en van begin 1946 nog niet zijn uitbetaald, maar de dravers wel belast zijn met de "gewonnen" bedragen, evenals de pikeurs al lang hun derde deel ervan hebben ontvangen.

Eerder gaan al stemmen op in de eigenaarsvereniging om het faillissement van het Centraal Bestuur aan te vragen. Zover komt het niet. In de algemene vergadering van "De Drafsport" op 12 januari in Krasnapolsky treedt voorzitter G. Joustra met zijn mede-bestuursleden af. Mede aanleiding daartoe is dat de Minister van Landbouw het Hoofdbestuur van het bijna failliete Centraal Bestuur voor het Draf- en Renwezen van zijn taak ontheft.

"De Drafsport" benoemt M.P.W. van Renswoud tot voorlopig voorzitter. Anderzijds heeft de Minister van Landbouw bepaald dat er een nieuwe leidinggevende stichting moet worden opgericht, waarvan in het bestuur de huidige bestuurderen en het Centraal Bestuur geen deel uit mogen maken. De nieuwe stichting moet heten Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en de conceptstatuten zijn reeds ter beschikking. De voorzitter wordt door de Minister benoemd, de overige zetels worden gevuld door de aangesloten verenigingen. De stoelendans begint en zal nog vele jaren onderwerp van gesprek zijn, evenals van strijd. Zoals de zaken nu staan, krijgt "De Drafsport" twee zetels in het nieuwe bestuur. Eerdere pogingen om de fokkersvereniging op te nemen in "De Drafsport" mislukken wederom.

De heer J.H.W Pasman, een renman, wordt per 1 februari de eerste voorzitter van de Stichting NDR. Wanneer "De Drafsport" kort daarop weer vergadert, kiezen de leden een nieuw bestuur. Tot voorzitter wordt gekozen de heer R. Kalff die samen met het nieuw benoemde bestuurslid H.J. Meys wordt voorgedragen tot benoeming in het NDR-bestuur. Op 23 februari wordt het NND-bestuur op het Ministerie geïnstalleerd.

Voor de Stichting Totalisator Nederland (STN) is al een voorzitter aangewezen, Mr. Dr. L.N. Deckers. Pasman, met de voorzitter van de afdeling renwezen (Dr. M.H.PM. Eysvogel) en drafwezen (A. Gehner) van de NDR, gaan mede deel uitmaken van de totalisatorcommissie. Op 3 april gaat de paardentotalisator voortvarend van start. De belangstelling voor de draf- en rensport groeit weer.

1949 - sport
* Na de oorlog moest gedurende vier lange jaren worden gewacht op het definitieve herstel van de toto. Op 1 april 1949 konden de bezoekers voor het eerst weer bij de totalisator terecht en sindsdien kwam Duindigt weer tot grote bloei.

Op initiatief van K.J. Meinardi, secretaris-inspecteur van de NDR, wordt op Duindigt op 17 september de eerste Grote Fok-, Verkoop-, Course- en Propagandadag van Dravers en Volbloeds gehouden, op 18 september gevolgd door de in dead heat eindigende Holland-Belgie Match. Eerder dit jaar, op 14 augustus in Waregem, wint Belgie de befaamde interland.
Voor de resultaten van deze match, ook van de andere jaren: click hier

Het Kampioenschap van Nederland werd gewonnen door de 16-jarige (!) Franse hengst Lord Maire in handen van trainer Frits Bosveld. Eigenaar mej. G. van Es. Km.tijd van 1.24,6 over 2.400 m op Groningen.

De 7-jarige hengst Juggler won het Kamp. der NL-paarden in 1.26,9 over 2.400 m op Duindigt in handen van trainer H. Doornekamp. Fokker-eigenaar Gebr. Doornekamp.

1949 - Fokkerij
In dat jaar werden 164 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

1944

Boven: Ook in Breda werd in de jaren 40 gekoerst, zoals hier:
My Darling wint op 14 augustus 1949.

topper

Boven: De Sweepstakes Merries op de vlag gestart in Groniningen.
Nikosa (winnares) ligt hier al op kop.
Rechts vier springers.

1944

Boven: New Spencer wordt gehuldigd na zijn winst in de Derby.
Op de sulky Martin Vergay, daarachter staat trainer
Willem Geersen (in pikeurspak) en dan naar rechts de
eigenaren Brunt (met verrekijker) en Kalff van Stal Vita Nova.

Boven: Juggler behaalt de zege in het Kampioenschap der Nederlandse
Paarden 1949, voor Junoschka (blinker), Jopie the Saint (reling),
Intrepid, Heny's Gold en Hanover T (links).

import

Boven: de 16-jarige (!) LORD MAIRE wordt gehuldigd als
Kampioen van Nederland in 1949, met op de sulky Frits Bosveld.

Boven: Jaap Zuyderduin ontvangt een ereprijs na zijn winst
met Edel Scott in de Grote Prijs van Nederland 1949.

Statistieken 1948


Voor veel meer statistieken van 1949: Click HIER
Ga naar volgende periode

Ga terug naar de vorige periode

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR


© Copyright Archief NDR

Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse